Skip to content

VITA ANTIQUA,                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Center for Paleoethnological research

VITA ANTIQUA 13, 2021. Dwellings of Prehistoric Europe: social adaptations in variable environments.
New data on flint processing of East Trypillia tribes of the Bug-Dnieper interfluve

Yevhen Pichkur
Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine
ORCID: 0000-0002-5087-5548

DOI:10.37098/VA-2021-13-113-128
https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-113-128

ABSTRACT
For the first time, materials of such settlements of the East Trypillia culture as Trostyanchyk, Onopriyivka І are published. Despite approximately the same quantitative ratio, even at first glance, the materials of these two leaflets differ significantly from each other. The Trostyanchyk complex is actually blade-type: blades prevail both among production waste and among the tool kit. Flakes and tools on them dominate in Onopriyivka. If the Trostyanchyk complex can be regarded as “classic” in terms of the tool kit: retouched blades, end-scrapers, sickle inserts, perforators on blades, etc., then the Onopriyivka complex looks more primitive: retouched flakes, notched tools and scrapers on flakes, and others. In Onopriyivka, unlike Trostyanchyk, finds of weapons are completely absent. Products from Onopriyivka are made mainly of local raw materials, while in Trostyanchyk there are approximately equal parts of products from local and imported raw materials, and products from local flint are made as carefully as products from Volyn flint. At the same time, in both cases we can confidently speak of the local nature of production. This is evidenced by both the use of local flint raw material and the specific items present in both collections. In Trostyanchyk, as already mentioned, a hammerstone was found, in Onopriyivka — core-like fragments and chips of modify of  cores.

Such differences can be explained by both territorial and chronological discrepancies. Onopriyivka I is earlier, refers to the end of stage ВІ, Trostyanchyk — to the end of stage ВІІ. Trostyanchyk is located on the Southern Bug, Onopriyivka — in the Bugo-Dnieper interfluve. Although, perhaps, this situation is explained by the unevenness of the study of these sites.

In addition, materials from the Vladyslavchyk settlement are published for the first time.

Based on their analysis, using analogies from related and synchronous sites, the author tried to identify the features of the East Trypillia lithic industry in the Bug-Dnieper rivers interfluve. As it turned out, at the modern level, the identification of such features is not possible. The materials of the East Trypillia culture of the region are, on the whole, more similar to the materials of the settlements of the West Trypillia culture, than to related sites on the Southern Bug.

Keywords: East Trypillia culture, Kukuten`-Trypillya, production, flint processing, Bug-Dnieper interfluve.

Language: Ukranian

PDF PDF

Cite as:
Pichkur, Ye. 2021. New data on flint processing of East Trypillia tribes of the Bug-Dnieper interfluve. VITA ANTIQUA, 13. Dwellings of Prehistoric Europe: social adaptations in variable environments, pp. 113-128.

References:

Burdo, N.B. 2021. Skhidnotrypil`s`ka i zakhidnotrypil`s`ka kul`tury: mif chy real`nist`? Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, 2 (39), s. 350-359.

Burdo, N.B., Videyko, M.Yu. 1997. Rozkopky trypil`s`koho poselennya Ihnatenkova Hora bilya s. Hryhorivka na Dnipri. Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini 1993 roku, s. 23-26.

Videyko, M.Yu. 2005. Trypil`s`ke poselennya Ihnatenkova Hora bilya s. Hryhorivka. Kam’yana doba Ukrayiny, Vyp. 7, s. 186-200.

Ovchynnykov, E.V. 2012. Doslidzhennia na trypilskomu poselenni Vladyslavchyk. In: Otroshchenko, V.V. (ed.). Zemledeltsy i skotovody drevnei Evropy. Kiev; Sankt-Peterburg, s. 115-123.

Ovchynnykov, E.V. 2014. Trypilska kultura Kanivskoho Podniprov’ia. Kyiv: Vydavets` Oleh Filiuk.

Ovchynnykov, E.V., Lezhukh, I.P. 2005. Zvit pro doslidzhennya na trypil`s`komu poselenni Vladyslavchyk 2005 roku. NA IA NANU, f.64, № 2005/281.

Ovchynnykov, E.V., Pichkur, Ye.V. 2003. Doslidzhennya na trypil`s`komu poselenni Pekari II. Arkheolohichni vidkryttya v Ukrayini 2001-2002 rr., s. 207-212.

Ovchynnykov, E.V., Shydlovskyi, P.S., Shostyk, O.I., Pichkur, Yе.V. 2005. Doslidzhennya trypil`s`kykh pam’yatok na Kanivshchyni. Arkheolohichni doslidzhennya v Ukrayini 2003-2004 rr., s. 32-42.

Petrun’, V. F. 2004. Vykorystannia mineralnoi syrovyny naselenniam trypilskoi kultury. In: Videiko, M.Yu. (ed.). Entsyklopediia trypilskoi tsyvilizatsii. Kyiv: Ukrpolihrafmedia, 1, s. 199-218.

Pichkur, Ye.V. 2005. Opys vyrobiv z kremenyu, znaydenykh na trypil`s`komu poselenni Vladyslavchyk. V: Ovchynnykov, E.V., Lezhukh, I.P. 2005. Zvit pro doslidzhennya na trypil`s`komu poselenni Vladyslavchyk 2005 roku. NA IA NANU, f.64, № 2005/281, Dod. 3, s. 41-42.

Pichkur, Ye.V. 2017. Indikatory «importov» v tripolskoy kulture (po materialam «kladov» kremnevykh plastin). Vita Antiqua, 9, s. 206-222. doi:10.37098/VA-2017-9-206-221

Pichkur, Ye.V. 2019. Skladovi kremenevoyi industriyi kukuten`-trypil`s`koyi spil`noty: vydobutok ta poshyrennya kremenyu. Arkheolohiya i davnya istoriya Ukrayiny, 3 (32), s. 37-49. doi:10.37445/adiu.2019.03.03

Pichkur, Ye.V. 2019a. Porivnyal`nyy analiz kremenevykh kompleksiv trypil`s`kykh poselen` Volodymyrivka ta Andriyivka. V: Terpylovs`kyy R.V. (hol. red.). Tezy dopovidey mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «ARKHEOLOHIYA TA MUZEYNA SPRAVA V SYSTEMI OSVITY I NAUKY z nahody 75-richchya zasnuvannya kafedry arkheolohiyi ta muzeyeznavstva», 24-25 zhovtnya 2019, Kyiv, Ukrayina. K., b/v.

Pichkur, Ye.V., Shydlovskyi, P.S. 2003. Kompleks kremeneobrobky na poselenni Pekari II. In: Korvin-iotrovskyi, O.H., Kruts, V.O., Ryzhov, S.M. (eds.). Trypilski poselennia-hihanty (Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii). Kyiv: Korvin-Press, s. 121-129.

Rud`, V.S. 2016. Zahlybleni ob’yekty z poselennya Trostyanchyk. Arkheolohiya, 2016, №3, s. 65-75.

Hofmann, R., Shatilo, L.O., Pichkur, Ye.V. 2019. Novi rozvidky na trypil`s`kykh poselennyakh Buho-Dniprovs`koho mezhyrichchya: kolektsiya krem’yanykh znakhidok. Vita Antiqua, 11, s. 144-158. doi:10.37098/VA-2019-11-144-158

Tsvek, O.V. 2005. Do pytannia vydilennia vyrobnychykh kultiv u naselennia trypilskoi spilnoty. Kam’yana doba Ukrainy, Vyp. 7: 160-167.

Tsvek, O.V. 2006. Poselennya skhidnotrypil`s`koyi kul`tury (korotkyy narys). K.: VVD VAT «KP OTI».

Tsvek, E.V. 2012. K voprosu ob industrii kremnya u naseleniya tripolskoy obshchnosti. Stratum plus, №2, s. 211-225.

Tsvek, Ye.V., Rassamakin, Yu.Ya. 2002. Poseleniye vostochnotripol’skoy kul’tury Miropol’ye i problema otnositel’noy khronologii pamyatnikov tipa Sredniy Stog 2. Stratum plus 2001-2002, №2, s. 218-245.

Chernysh, Ye.K. 1951. Tripol’skiye orudiya truda s poseleniya u s. Vladimirovki. KSIIMK, Vyp. XL, s. 85-95.

Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A.G. (eds.). The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline. Oxford: Oxbow Books, p. 169-182.

Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypillian community. Vita Antiqua, 10, p. 105-118. doi:10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117