ISSN:2522-9419 (Online), ISSN:2519-4542 (Print)

Шановні пані та панове!

 

Ви зайшли на сайт видавництва «VITA ANTIQUA», що спеціалізується на виданні наукової літератури, присвяченої первісній історії, антропології та археології Східної Європи.

podlozhkaj

Серед пропонованих видань є періодичний збірник наукових праць «VITA ANTIQUA», а також тематичні випуски присвячені конкретним науковим проблемам - окремі монографічні дослідження серії «Бібліотека VITA ANTIQUA»

stp201608012

Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-2009 рр., були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що одним з своїх пріоритетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки в Україні.

У 2016 р. завдяки зусиллям співробітників, аспірантів та студентів Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відновлено діяльність видавництва «VITA ANTIQUA».

Видавцем наукової літератури виступив Центр палеоетнологічних досліджень імені Хв. Вовка – наукова громадська організація, що діє на базі Кафедри, в завдання якої входить дослідження та популяризація знань про первісну епоху, а також репрезентація первісної археології України у світі.

Маємо надію, що пропоновані матеріали будуть корисними для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та антропологією – археологам, антропологам, географам, історикам-краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Д-р історичних наук, проф. Терпиловський Ростислав Всеволодович – завідувач кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (головний редактор)

Канд. історичних наук, доц. Шидловський Павло Сергійович – доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відповідальний редактор)

Д-р історичних наук, проф. Гладких Михайло Іванович – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Д-р історичних наук, проф. Капелюшний Валерій Петрович – завідувач кафедри етнології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кор. Академії педагогічних наук України

Д-р історичних наук, проф. Ставнюк Віктор Володимирович – завідувач кафедри історії Стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Д-р історичних наук, доц. Казакевич Геннадій Михайлович – доцент кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Канд. історичних наук, доц. Рижов Сергій Миколайович – доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Д-р, проф. Хафнер Альберт – директор Інституту археологічних досліджень Бернського університету

Д-р, дослідницький директор CNRS Пату-Матіс Марілен – науковий співробітник відділу преісторії Національного природничого музею, Париж

Д-р Пеан Стефан – науковий співробітник відділу преісторії Національного природничого музею, Париж

Лизун Олексій Миколайович - аспірант КНУ імені Тараса Шевченка

Радомський Іван Сергійович - аспірант КНУ імені Тараса Шевченка

Пічкур Євген Вікторович – науковий співробітник Археологічного музею Інституту археології НАН України (технічний редактор)

Вірцан Анна Вікторівна – магістр кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (редактор англійських текстів)

Белоусов Денис Віталійович – розробник та модератор сайту

 

Видання зареєстровано Міністерством юстиції України

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ №1634 від 12.02.2016

Засновник та видавець:

Громадська організація «Центр палеоетнологічних досліджень»

Свідоцтво внесено до Єдиного державного реєстру АД №088587 від 05.02.2015

 

ISSN 2519-4542