VITA ANTIQUA

Видання VITA ANTIQUA засноване з метою:

- публікації результатів наукових досліджень в галузі вивчення давнього минулого України та світу;

- сприяння розвитку археологічної та антропологічної науки в Україні, підвищення їхньої ролі та авторитету в українському суспільстві;

- налагодження міжнародної співпраці в галузі антропології і археології; створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для створення міжнародної інтердисциплінарної мережі по дослідженню актуальних питань в галузі археології, антропології та преісторії.

center

VITA ANTIQUA - це наукове періодичне видання, що здійснює публікацію статей з археології, антропології, преісторії, музеєзнавства та суміжних дисциплін. Серед пропонованих матеріалів, представляємо щорічний збірник наукових праць VITA ANTIQUA, а також спеціалізовані тематичні випуски присвячені конкретним науковим питанням - окремі монографічні дослідження серії «Бібліотека VITA ANTIQUA».

Видання засноване у 1999. Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-2009 рр., були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що одним з своїх пріоритетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки в Україні.

У 2016 р. завдяки зусиллям викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відновлено діяльність видавництва VITA ANTIQUA.

1 (1)

Цілі і завдання видання

- Мета VITA ANTIQUA - забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у галузях археології, преісторії, антропології, музеєзнавства та суміжних дисциплін.

- Головна проблематика статей, що можуть публікуватися у VITA ANTIQUA: актуальні питання археології, антропології, преісторії, ранньої історії України та всесвітньої історії, музеєзнавства, джерелознавства, історіографії.

- VITA ANTIQUA забезпечує продуктивний діалог між дослідниками в галузі первісної історії, археології, антропології та музеєзнавства; сприяє науковцям у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал археологічної та історичної науки. Читачі та дописувачі VITA ANTIQUA можуть ознайомитись з новими досягненнями археологічних досліджень.

- Організовує взаємозв’язок між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення опублікованих матеріалів до навчального процесу.

IMG_0317

Видавцем VITA ANTIQUA являється ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», серед основних завдань якого, згідно Статуту, є сприяння поширенню знань у галузі археології, антропології, етнології, палеоекології, преісторії, пам’яткоохоронної та експериментально-археологічної діяльності через друковані видання та інші інформаційні засоби.

stp20150805(1)

Код ЄДРПОУ 39633961

http://paleoethnology.org.ua/en/ , http://neenawa.kiev.ua/en/ 

https://www.facebook.com/th.vovk.center/ 

https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw/featured 

stp20160806(20)

Зареєстровано Міністерством юстиції України,

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ №1674 від 25. 07. 2017 р.

ISSN 2522-9419 (online), 2519-4542 (print)

http://vitaantiqua.org.ua/en/main/ 

IMG_0411

У збірках публікуються статті українською, англійською та російською мовами.

Всі надані до публікації матеріали попередньо рецензуються членами редакційної колегії.

VITA ANTIQUA виходить щорічно.

Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу.

stp20160804(30)

Маємо надію, що пропоновані матеріали будуть корисними для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та антропологією – археологам, антропологам, географам, історикам-краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів.