Команда

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор: Терпиловський Ростислав Всеволодович

terpylovskyПровідний фахівець у глаузі проблем етногенезу та ранньої історії слов’ян. Виявив і ввів до наук. обігу маловідомі раніше культурно-історичні спільності Середнього Подніпров’я та Дніпровського Лівобережжя рубежу ер – першої половини І тис. н.е. Завдяки його розробкам пізньозарубинецькі пам’ятки І-ІІ ст. н.е. були виділені як окремий культурно-хронологічний горизонт, продовженням якого стала київська культура III-V ст. Як переконливо доведено дослідником, ці культурні групи, носіями яких, очевидно, були племена венетів (Тацит і Йордан), тісно пов’язані із заключним етапом слов’янського етногенезу. Саме на основі пізньозарубинецьких і київських старожитностей формуються ранньослов’янські культури доби раннього середньовіччя.

Розробляє питання культурно-історичного та соціально-економічного розвитку слов’янського суспільства. Досліджує проблему зв’язків населення північно-східних земель України з іншими етнокульт. спільнотами рубежу ер – першої половини І тис. н.е.

Тerpilovskii_Rostislav_Vsevolodovich

Більше...

Відповідальний редактор: Шидловський Павло Сергійович

shidlov

Шидловський Павло Сергійович – к.і.н., доцент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1974 р.н. Закінчив історичний факультет Київського університету у 1997 р. за спеціальністю історик, археолог. Після отримання диплому працював у Інституті археології НАН України, Київському обласному центрі захисту пам’яток археології, історії та мистецтва Київської ОДА, НДІ пам’яткоохоронних досліджень Мінкультури України. З 2003 р. працює на кафедрі археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Культурна адаптація первісних мисливців Східної Європи (18 – 10 тис. років тому)».

Брав безпосередню участь у археологічних дослідженнях багатьох пам’яток доби первісності. Керівник досліджень Семенівського (Київська обл.) та Дивлинського (Житомирська обл.) археологічних комплексів, а також численних розвідкових робіт на території Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської та ін. областей України.

АcademiaЕdu_PavelShydlovskyi

Більше...

Ставнюк Віктор Володимирович

Завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У різні роки викладав давньогрецьку та латинську мови в вузах Полтави та Києва.

 

 

 

Більше...

 

Гладких Михайло Іванович

Народився 15.11.1941р. у с. Покровське Тепло-Огарьовського р-ну Тульської обл. Доктор історичних наук, професор.
У 1966 р. закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію “Пізній палеоліт лісостепового Придніпров’я”. У 1991 р. захистив докторську дисертацію: “Історична інтерпретація пізнього палеоліту”.
З 1975 р. розпочав постійну роботу на кафедрі археології та музеєзнавства Київського університету імені Тараса Шевченка, а з 1987 р. стає її завідувачем.

Більше...

Капелюшний Валерій Петрович

Капелюшний Валерій Петрович Закінчив 1985 історичний та 1998 юридичний ф-ти, докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті асист. (1987) , доц. (1996), проф. (2006) іст. ф-ту. У 1995–2005 декан юрид. ф-ту Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. З жовт. 2006 зав каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Канд. дис. «Историография развития науки и ее связей с промышленным производством на Украине в 50-е – 80-е гг.» (1991), докт. дис. «Українська національна державність доби визвольних змагань 1917–1921 рр.: Історіографія» (2004). Сфера наук. інтересів – історія держави і права України, історія та історіографія історії України доби нац.-визвольних змагань 1917–21, укр. та заруб. етнологія.

Більше...

Казакевич Геннадій Михайлович

Казакевич Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, доцент.

У 2002 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2002 р. вивчав полоністику у Школі Св. Королеви Ядвіги у Ягеллонському університеті м. Кракова. З вересня 2004 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Більше...

 

Рижов Сергій Миколайович

Картинки по запросу рижов сергій миколайовичНародився 23.12.1965 р. у м. Запоріжжя.
Кандидат історичних наук, доцент, археолог первісності, палеолітознавець.
У 1985 році закінчив Київський технікум радіоелектроніки за спеціальністю технік-технолог. З 1988 по 1993 рр. навчання в Київському університеті імені Тараса Шевченка.
Паралельно з навчанням, з 1990 по 1993 рр. працював музейним наглядачем в Центральному науково-природничому музеї АН України (археологічний музей).
З 1993 р. працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Більше...