VITA ANTIQUA, №2. 1999

MHGax62fuhoДругий номер журналу Vita Antiqua 1999 року

 

 

 

 

 

 

Читати::анонс журналу VA №2 1999

Завантажити повну версію vita-antiqua_1999_№2

01.Кухарчук Ю.В. Про культурну належність мустьєрського місцезнаходження Чулатове III у Подесеннi, 3-7

Більше...

02.Пясецький В.К. Палеоліт східної частини Волинської височини, 8-17

Більше...

03.Ступак Д.В. Технології розщеплення кременю свідерської культури Українського Полісся за аналізом нуклеусів, 18-24

Більше...

04.Корнієнко В.В. Класифікація антропоморфних зображень пізнього палеоліту, 25-30

Більше...

05.Смынтына Е.В. Миграции населения и способ культурно-исторической адаптации: некоторые проблемы соотношения (по материалам мезолитических поселений Украины), 31-37

Більше...

06.Михайлова Н.Р. Міфи про оленя у народів Євразії, 38-44

Більше...

07.Хассан Хасан. Древний город Мари (проблемы историко-археологического изучения), 45-52

Більше...

08.Мамлеева Л.А. Становление Великого шелкового пути в системе трансцивилизационного взаимодействия народов Євразии, 53-61

Більше...

09.Піоро В.I. Поховання катакомбної культури з виробничим інвентарем на Луганщині, 62-68

Більше...

10.Лисенко С.Д. Козаровицький могильник доби пізньої бронзи, 69-75

Більше...

11.Зубарь В.М., Крапивина В.В. О римском гарнизоне Ольвии в середине III в., 76-83

Більше...

12.Петраускас А.В., Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Нове пізньозарубінецьке поселення біля с. Крюківщина на Київщині, 84-91

Більше...

13.Левада М.Є., Осадчий Р.М. Нові пам’ятки черняхівської культури на півночі Вінницької області (До питання про заселення межиріччя Південного Бугу та Росі у пізньоримський час), 92-97

Більше...

14.Синиця Є.В. Ранньосередньовічні інгумації в ареалі пеньківської культури, 98-110

Більше...

15.Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии), 111-136

Більше...

16.Аксенов В.С. Старосалтовский катакомбный могильник, 137-149

Більше...

17.Комар О.В., Піоро В.І. Кургани хозарського часу на Луганщині, 150-159

Більше...

18.Тахтай А.К. Погребальный комплекс хазарской эпохи из округи г. Чистяково Сталинской области, 160-169

Більше...

19.Красильніков К.І. Кухонна кераміка та керамічні вироби спеціального призначення салтово-маяцької культури Середньодонеччя, 170-177

Більше...

20.Шилін Ю. Нове у нумізматиці Караханідів, 178-193

Більше...

21.Андрощук Ф.О. Шведська Бірка та її контакти зі Сходом, 194-205

Більше...

22.Готун І.А. Функціональні особливості неукріплених поселень Середнього Подніпров’я Х-ХІІІ ст., 206-212

Більше...

23.Булгакова В. Древнерусская печать второй половины XII в. - первой половины XIII в. с территории киевского детинца, 213-214

Більше...

24.Томілович Л.В. Наддніпрянська ланка торгового шляху схід-захід в XIII - середині XVI ст., 215-222

Більше...

25.Зеленко С.М. Итоги исследований подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса Шевченко на Черном море в 1997-99 гг., 223-234

Більше...

26.Тур В.Г. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-Кая (Карадаг), 235-239

Більше...

27.Карсим І.А. Розробка проблем церковної археології на археологічних з'їздах другої половини XIX - початку XX ст., 240-245

Більше...

28.Таран О. Науково-теоретична діяльність Кабінету Антропології та Етнології ім. Хв. Вовка при ВУАН, 247-250

Більше...

29.Омельченко Ю.А., Данилова Л. Друга підсистема музейництва (історія, теорія, практика), 251-257

Більше...