VITA ANTIQIA, №3-4. 2001

1-3Збірник присвячено 60-річчю професора, доктора історичних наук, завідуючого кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, палеолітознавця Гладких Махайла Івановича. До збірника включено статті провідних фахівців у галузі палеоліту і первісного суспільства України.

 

 

Завантажити повну версію:vita-antiqua_2001_3_4

01.Кепін Д.В. М.І.Гладких в історіографії палеоліту України, 9-14.

Більше...

02.Гладких М.И. Кремневый инвентарь межиричского позднепалеолитического поселения, 15-21.

Більше...

03.Сапожников I.В., Сапожникова Г.В. Співвідношенні природно-господарських областей та господарсько- культурних типів (на прикладі пізнього палеоліту степової зони), 22-30.

Більше...

04.Сминтина О.В. Проблеми взаємодії природи та суспільства в інтерпретаційній археології, 31-40.

Більше...

05.Карпеченков А.Г. (Одесса) Основные подходы к изучению памятника в англо-американской археологии, 41-46.

Більше...

06.Иванченко Ю.В. (Одесский национальный университет) Проблема исторической интерпретации памятников раннепервобытного монументального изобразительного искусства на территории современной Украины, 47-50.

Більше...

07.Залізняк Л.Л. Культурно-історичні зв’язки Полісся у первісну добу, 51-58.

Більше...

08.Рижов С.М. Культурна адаптація ранніх палеоантропів до природного середовища Центральної Європи, 59-76.

Більше...

09.Коен В.Ю., Степанчук В.М. Переход от среднего к верхнему палеолиту в Восточной Европе: проблемы таксономии и хроностратиграфии, 78-107.

Більше...

10.Мацкевий Л.Г. Палеоліт і мезоліт території сучасного Львова, 108-124.

Більше...

11.Пясецкий В.К. Среднеашельское местонахождение Меджибож, 125-134.

Більше...

12.Рековец Л.И Териофауна и материальная культура местонахождения Меджибож, 135-137.

Більше...

13.Пучков П.В. «Мамонтовое собирательство» вместо или после «мамонтовых побоищ», 138-148.

Більше...

14.Оленковський М.П. Епіграветські та східно-епіграветські культури України, 149-155.

Більше...

15.Горелик А.Ф. Охота на лошадь в жизнеобеспечении финальнопалеолитического населения Юго-Восточной Украины, 156-166.

Більше...

16.Усик В.И. К вопросу о «гигантолитах», топотах и формах мустьерских нуклеусов в позднепалеолитических комплексах. (По материалам ремонтажа коллекций комплекса 2 Королево 2 и стоянки Радомышль), 167-179.

Більше...

17.Гавриленко І.М. Житлово-господарські комплекси мезолітичної стоянки В’язівок 4а: спроба реконструкції, 180-188.

Більше...

18.Петрунь В.Ф. Жадеітит, серпентиніт та ультрамілоніт у шліфованих виробах Трипілля, 189-193.

Більше...

19.Сніжко І.А. Методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі на фауністичних рештках епохи пізнього палеоліту, 194-200.

Більше...