Український музей. Збірка наукових праць. – К. 2003. (Бібліотека Vita Antiqua). – 222 c.

Cover2

Ця збірка наукових статей підготовлена до друку спільно співробітниками кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Національного заповідника «Софія Київська», присвячена пам’яті відомого археолога, музеєзнавця, педагога, знавця давньослов’янських та давньоруських пам’яток, автора навчальних посібників з музеєзнавства Галини Георгіївни Мезенцевої (1923—1997), а також приурочена до ювілеїв - 70-річчя
від заснування Національного заповідника «Софія Київська» та 60-річчя з часу відкриття кафедри археології, закладів, що займали важливе місце у житті дослідниці.

Загалом до збірки увійшли статті, написані спеціально для неї працівниками ряду музеїв України, що є підсумком їхньої наукової роботи протягом кількох останніх років. Автори розглядають актуальні проблеми розвитку археології та музеєзнавства, торкаються різних аспектів музейної справи, висвітлюють важливі питання вивчення та збереження музейних предметів, зосереджуються також на історичних розвідках, узагальнюють досвід своєї роботи, який, сподіваємось, стане у нагоді тим, кому не стороння справа вивчення, охорони та популяризації вітчизняної історико-культурної спадщини.

Збірка, присвячена проблемам археології, музеєзнавства, культурології, містить статті науковців провідних музеїв України з питань історії, теорії, та методики науково-фондової, експозиційної, культурно-просвітницької роботи музеїв. Для істориків, археологів, музеєзнавців, викладачів та студентів профільних учбових закладів та широкого кола зацікавлених читачів.

ЗАВАНТАЖИТИ

 

01.Ліньова Є.А., Омельченко Ю.А. Г.Г. Мезенцева - археолог, музеєзнавець, педагог, 9-18

Більше...

З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНИЦТВА

02.Преловська І.М. Деякі обставини утворення Державного заповідника «Софія Київська» у 1930-х рр., 20-27

Більше...

03.Стрельник М.О. Історичний досвід експозиційної роботи Національного Музею історії України (на матеріалах розділу «Східні слов’яни та давньоруська держава Київська Русь»), 28-36

Більше...

04.Куріло О.Ю. Вклад наукових товариств та комітетів у створення музеїв та їх археологічних колекцій в Україні, 37-43

Більше...

05.Костенко І.Л. Музей рідкісної книги імені Г.П. Васильківського, 44-46

Більше...

МУЗЕЙНИЦТВО В СИСТЕМІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

06.Таран О.Г. Науково-практична діяльність Ф. Вовка в галузі української антропології, 48-52

Більше...

07.Радієвська Т.М. Роль Федора Вовка у становленні вітчизняного палеолітознавства та його спадщина у зібранні Національного Музею історії України, 53-58

Більше...

08.Кушнір В.К. Академік Володимир Георгійович Шапошников, 59-62

Більше...

АТРИБУЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

09.Нікітенко Мих.М. Нова методика атрибуції і класифікації поховань ямної культури, 64-67

Більше...

10.Піоро В.І. Бронзовий браслет катакомбної культури з учбового археологічного музею кафедри археології та музеєзнавства Київського університету імені Тараса Шевченка, 68-75

Більше...

11.Петрук В.І. Великий священний казан царя Аріанта, 76-86

Більше...

12.Піоро І.С., Фарбей О.М. До питання про атрибуцію та духовний зміст християнських символів на сердолікових вставках у персні зі Східного Криму, 87-113

Більше...

13.Строкова JI.B. Мармурова ступка V-VI ст. з Керчі, 114-116

Більше...

14.Безкоровайная Ю.Г. Большие пряжки VII ст. из Крыма (из коллекции С.М. Платонова), 117-124

Більше...

15.Нікітенко Мар.М. До історії витоків та складання печерного комплексу Київської Лаври, 125-131

Більше...

16.Климовський C.I. Будівельна кераміка Успенського і Софійського соборів Києва, 132-140

Більше...

17.Марголіна І.Є. Історія іконостасів Києво-Кирилівської церкви, 141-146

Більше...

18.Арустам’ян Ж.Г. До питання атрибуції фрагмента бронзового дзвону з колекції Національного заповідника «Софія Київська», 147-152

Більше...

19.Іванисько C.I. Джерела для вивчення антропологічних матеріалів з гробниці Ярослава Мудрого в Софійському соборі, 153-169

Більше...

20.Амеліна Л.O. Мистецтво екслібриса. Питання атрибуції творів, 168-174

Більше...

МУЗЕСЗНАВСВТО ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

21.Нікітенко Н.М. Софія Київська - образ нового Єрусалима, 176-182

Більше...

22.Мироненко М.О. Народження Сімаргла (історіографічна проблематика), 183-186

Більше...

23.Бондарець О.В. Буття речі як феномена культури середньовіччя, 187-190

Більше...

24.Писаренко Ю.Г. Плюшкин - Плутос и самовосприятие человека через внешний мир, 191-196

Більше...

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА

25.Харченко О.В. Дитина в музейному просторі: аспекти освітньо-виховної діяльності в музеях художнього профілю, 198-206

Більше...

26.Білоцька Л.А., Анпілогов П.І. Застосування цифрових технологій в процесі реставраційного обліку графічних творів, 208-209

Більше...

27.Чернявська Е.В., Анпілогов П.І., Іванисько C.I. Використання обчислювальної техніки для автоматизації процесу звірення музейних фондів, 210-215

Більше...

28.Лебединский В.В. Подводная археология: проблемы, результаты, перспективы, 216-219

Більше...