Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                           ISBN 966-95597-1-5

Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999
Сто років черняхівській культурі. Збірник наукових статей. К., 1999
Бусы и подвески раннего этапа черняховской культуры (по материалам могильников), 150-170

Оксана БОБРОВСКАЯ

РЕЗЮМЕ
Робота є частиною дисертаційного дослідження, тема якого затверджена у відділі слов'янської археології Інституту археології НАН України під керівництвом В.Д. Барана.

Намиста та підвіски з різних матеріалів є однією з найбільш масових категорій археологічних знахідок. Вони мають високий інформаційний потенціал: як вид ремісничої продукції - несуть у собі інформацію про місце, час і технічний рівень виробництва (склоробного, ювелірного, камене- і косторізного); як товар – мають мінову вартість; як предмет власності – характеризують соціальне становище їх власника; як компонент убору – демонструють його етнографічну своєрідність; як культові атрибути – наділяються особливим сакральним змістом; нарешті, як предмети, що виконують декоративні функції - відображають естетичні норми епохи.

Намиста та підвіски раннього етапу черняхівської культури представлені: 1) прикрасами, типовими для культур готського кола.

Мова: російська

PDF PDF

Цитування:
Бобровская, О.В. 1999. Бусы и подвески раннего этапа черняховской культуры (по материалам могильников). B: Левада, М.Е. (ред.). Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К.: Бібліотека VITA ANTIQUA, с. 150-170.