Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                           ISBN 966-95597-1-5

Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999
Сто років черняхівської культури. Збірник наукових статей. К., 1999
Кухонная и столовая керамика позднескифских городищ Нижнего Поднепровья, 298-321

Надежда ГАВРИЛЮК, Валентина КРАПИВИНА

РЕЗЮМЕ
У вирішенні проблеми виникнення, етнічного складу та соціально-політичного розвитку «Малої Скіфії» на Нижньому Дніпрі сформувалося два напрямки. Відповідно до одного з них, який домінував донедавна, городища Нижнього Подніпров'я відповідають «пізньому етапу існування Скіфії, коли осілість скіфського населення стає досить повсюдною». Найбільш численну (після амфор) та інформативну частину матеріальної культури пізньоскіфських городищ складають ліпна та гончарна кераміка. Враховуючи особливе значення посуду для датування та визначення етнічної приналежності мешканців городищ, зупинимося на її характеристиці докладніше.

Проведене дослідження керамічного комплексу нижньодніпровських городищ дозволило уточнити низку ключових моментів їхньої історії, насамперед у перші століття н.е. При цьому наголосимо, що час виникнення нижньодніпровських городищ збігається із припиненням життя на хорі Ольвії у другій половині ІІІ – середині ІІ ст. до н.е. Таким чином, якась частина населення ольвійської хори вже тоді могла брати участь у створенні цих городищ, чому сприяли постійні контакти Ольвійської держави та підніпровських скіфів із рубежу V-IV ст. до н.е.

Мова: російська

PDF PDF

Цитування:
Гаврилюк, Н.А, Крапивина, В.В. 1999. Кухонная и столовая керамика позднескифских городищ Нижнего Поднепровья. B: Левада, М.Е. (ред.). Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К.: Бібліотека VITA ANTIQUA, с. 298-321.