Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 13, 2021, Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі.
Результати досліджень пізньотрипільського поселення Гордашівка-ІІ на Черкащині

Валентина Шумова
Національна університет "Києво-Могилянська академія"
ORCID: 0000-0003-0176-7468

DOI:10.37098/VA-2021-13-129-138
https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-129-138

АБСТРАКТ:
У статті мова йде про результати досліджень пам’ятки етапу пізнього періоду СІІ трипільської культури Буго-Дніпровського регіону Гордашівка-ІІ. Матеріали поселення вказують на контакти двох ареалів культурно-історичної спільності Кукутень-Трипілля, а саме Буго-Дніпровського («посткосенівського» населення) західнотрипільської генетичної лінії розвитку та общин східнотрипільської генетичної лінії розвитку (частково софіївського локального варіанту Середнього Подніпров’я).

Ключові слова: Гордашівка-ІІ, пізньотрипільські поселення, житта, реконструкція, кераміка, датування, етап СІІ Трипілля.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Шумова, В. 2021. Результати досліджень пізньотрипільського поселення Гордашівка-ІІ на Черкащині. VITA ANTIQUA, 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі, с. 129-137.

Література:

Діденко, О., Стефанович, В., Чорномаз, Б. 2006. Збірник археологічних пам’яток Уманщини,Том 1.: Винокур І. С. (ред.), Умань. Уманьське видавничо-поліграфічне підприємство 203000.

Захарук, Ю. М. 1971. Пам’ятки софіївського типу. В: Бібіков, С. М. (ред.). Археологія Української PCP. Т. 1. Мідний вік, р. 3, гл. 3. Київ: Наукова Думка, с. 201—205.

Круц, В.А. 1977. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. Киев. Наукова думка.

Куштан, Д. 2015. Керамічний комплекс пізньотрипільського поселення Шарин-ІІІ. В: Збірка накових праць пам’яті Володимира Круца: (ред.) Дяченко, О., Менотті, Ф., Рижов, С., Бунятян, К., Кадров, С.:Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди: Львів: Видавництво «Астролябія», с. 429— 439.

Рыжов, С.Н. 2003. Позднетрипольские памятники Буго-Днепровского Междуречья В: Манзура, И.Б. (ред.) «Stratum-plus», № 2, 2001—2002: «Высшая Антропологическая Школа». Кишинев, с. 187—195.

Рижов, С.М., Шумова, В.О. 1997. Дослідження пізньотрипільських пам’яток Буго-Дніпровського межиріччя. В: Кадєєв В. І.(в.ред.) Проблеми історії та археології України: Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей: вид-во «Бизнес Информ». Харків, с. 18 —19.

Рижов, С.М., Шумова, В.О. 2021. Результати археологічних досліджень біля села Мошурів на Черкащині: Археологія 2021 № 2 : (ред.) Чабай В.П.: Київ: 80—91.

Шумова В.О., Рижов С.М.,1997. Дослідження пізньотрипільського поселення біля с. Гордашівка на Черкащині. В: Кадєєв В. І.(в.ред.) Проблеми історії та археології України: Міжнародна наукова конфер.енція.Тези доповідей: вид-во «Бизнес Информ». Харків, с. 23—24.

Шумова, В.О., Суховий, М.О. 1997. Нові данні про трипільську культуру на Черкащині. В: Толочко П.П. (в.ред.) Пам’ятки та визначні місця Шевченківського краю. Проблеми охорони та дослідження. Тези доповідей: ДКПП «ТИРАЖ»: Київ-Канів, с. 142—143.

Шумова, В.О. 1997. Нові відкриття на Черкащині (пізньотрипільське поселення біля с. Гордашівка). В: Заєць І.І. (ред.) ХVІ Вінницька історико-краєзнавча обласна конференція. Тези доповідей: «ВГПИЛабораторія фотоофсетного друку». Вінниця, с. 10—12.