Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 13, 2021, Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі.
Наукове обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької стоянки Шевченківському національному заповіднику

Павло Шидловський¹, Микола Чорний²

¹ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ORCID: 0000-0002-4177-5246

² Шевченківський національний заповідник

DOI:10.37098/VA-2021-13-157-168
https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-157-168

АБСТРАКТ:
У статті подається техніко-економічне обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької верхньопа­ леолітичної стоянки до складу Шевченківського національного заповідника. Аргументується, що така передача дозволить застосувати до цієї пам’ятки національного значення весь комплекс пам’яткоохоронних та реставраційних заходів, убезпечить пам’ятку від подальшої руйнації та стане початком дій по створенню музейного комплексу.

Ключові слова: пам’ятка археології національного значення, верхній палеоліт, музеєфікація, заповідник, пам’яткоохоронні дослідження.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:

Шидловських, П., Чорний, М. 2021. Наукове обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької стоянки Шевченківському національному заповіднику. VITA ANTIQUA, 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі, с. 157-168.

Література:

Гладких, М.І. 1991. Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України): Препр. К.: НМК ВО.

Гладких, М.И. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита. VITA ANTIQUA, № 1, с. 29-33. http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/004VA01-gladkikh.pdf

Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1977. Исследование в Межириче. Археологические открытия 1976 года, с. 281-282.

Гладких, М.І., Корнієць, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межиріччі. Вісник АН УРСР, 9, с. 50-54.

Гладких, М.І., Станко, В.Н. 1997. Епоха пізнього палеоліту. В: Толочко, П.П. (ред.). Давня історія України. Т. 1. Первісне суспільство, р. ІІ. К.: Наукова думка, с. 51-113.

Пидопличко, И.Г. 1969. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. К.: Наукова думка.

Пидопличко, И.Г. 1976. Межиричские жилища из костей мамонта. К.: Наукова думка.

Самойленко, Л.Г., Шидловський, П.С. 2016. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 4(131), с. 62–69. doi:10.5281/zenodo.1206223

Чорний, М.Г. 2021. Черкащина: вибір стратегії регіону. В: Чепура, Ф.М. (ред.). Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні: кол. монографія. Черкас. держ. технол. ун-т., Харків: СГ НТМ «Новий курс», с. 33-40.

Чорний, М.Г, Чорна, Л.О., Грищенко, В.М., Шевчик, В.Л. та ін. 2012. Заповідна Черкащина: історія, сьогодення, майбутнє: науково-довідкове видання (під заг. ред. М.Г. Чорного). Черкаси: Брама-Україна, 200 с.

Чорний, М.Г., Чорна, Л.О. 2013. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 384 с.

Шидловський, П. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів. Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень, вип. 8, с. 567–581. doi:10.5281/zenodo.1188708

Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимирис, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого Межиріцького житла. Археологічні дослідження в Україні, 2018, с. 244–247. doi:10.5281/zenodo.3751600

Шидловський, П., Синиця, Є., Тарахан-Береза, З. 2018. Археологічне минуле Канівщини. В: Тарахан-Береза, З. Святиня : Чернеча гора та стародавній монастир Канівський. Черкаси: IntroligaTOR, с. 7-16.
doi:10.5281/zenodo.1432771

Shydlovskyi, P., Péan, S., Crepin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. Quaternary Perspectives, 25(2), p. 18–19. doi:10.5281/zenodo.2631382

Shydlovskyi, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 92-115. doi:10.37098/VA-2019-11-92-115