Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 10, 2018, Первісні спільноти Південної та Східної Європи, 6-12
ПЕРЕДМОВА : Мережевий підхід у вивченні первісних спільнот
Шидловський П., Морозова Я.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет

DOI:10.37098/2519-4542-2018-1-10-6-12
https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-6-12

РЕЗЮМЕ

Ця збірка представляє частину матеріалів, які були оприлюднені в доповідях на міжнародній науковій конференції “Археологія річок та озер і первісна археологія Європи”, яка проходила в Києві та Каневі з 15 по 18 вересня 2017 року. Конференція стала заключною подією програми інституційного співробітництва SCOPES “Мережа по вивченню східноєвропейського неоліту та археології річок і озер” Проект NEENAWA, за підтримки Швейцарського національного наукового фонду (SNSF). Сучасний стан української археології має бути описаний як інтеграційний етап, який характеризується, з одного боку, презентацією досягнень вітчизняної науки у світі, а з іншого боку адаптацією світового досвіду для більш повного висвітлення явищ минулого. В умовах кризи традиційних наукових установ і застарілих підходів, сучасні дослідження все більше набувають мережевого характеру, що проявляється у співпраці фахівців різних наукових галузей та інститутів при дослідженні конкретної наукової проблематики. Наслідком цих змін, які можна побачити в нашій країні протягом останніх кількох років, є процес культурної інтеграції України в європейський простір, який підтримується різноманітними програмами наукового та культурного співробітництва. Для сучасної української гуманітарної сфери ми маємо запити, пов’язані з уніфікацією методології, модернізацією підходів та включенням наукових досягнень нашої країни до європейської наукової спадщини. Розуміння суспільства в якості взаємодії мереж різного рівня стає більш характерним для сучасної науки. Концепція “мережі” стала брендом науки, що означає як об’єкт дослідження, так і методологічні підходи до вивчення конкретних явищ. Проект “Мережа по вивченню східноєвропейського неоліту та археології річок і озер для вдосконалення польових методів і методів датування” є першим кроком на шляху створення підстав для співпраці в дослідженні неоліту у Східній Європі.

Ключові слова: мережевий підхід, первісна археологія, неоліт, енеоліт, неолітизація, Східна Європа

Мова: англійська / українська

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ