Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 10, 2018, Первісні спільноти Південної та Східної Європи, 13-24
Технології розколювання кременю в комплексах яніславицької культури Українського Полісся
Ступак Дмитро
Інститут археології НАН України

DOI:10.37098/2519-4542-2018-1-10-13-24
https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-13-24

РЕЗЮМЕ

В роботі розглядаються технології розколювання кременю, представлені в комплексах яніславицької культури Українського Полісся. Перша – орієнтована на постачання платівок за допомогою відтиску. Друга – орієнтована на постачання відщепів за допомогою відбійника. Завдяки використанню відтискної техники сколу, отримання платівчастих заготовок відбувалось у цій культурі майже без збоїв. Така висока ефективність технології отримання платівок призводила до періодичного дефіциту відщепових заготовок. Це призвело до появи в яніславицькій культурі технології, спеціалізованої на постачання відщепів. Виходячи з того, що більшість нуклеусів для відщепів є багатоплощадковими і сильно спрацьованими, можна констатувати, що сколи з них отримували доти, доки ці нуклеуси не втрачали здатність їх постачати. Виділити заготовки, отримані з них, можна лише умовно. Польські дослідники з такими нуклеусами пов’язують відщепи з різноспрямованими негативами (Schild, Marczak, Krolik, 1975, s. 17). Цілком вірогідно, що принаймні частина ординарних відщепів, які мають сліди підготовки зони розколювання та поздовжні чи різноспрямовані негативи на своїх дорсальних поверхнях, що були нами опрацьовані, відносяться саме до сколів, які були отримані зі спеціалізованих на постачання відщепів, нуклеусів. Судячи з того, що наймасовішим знаряддям яніславицьких комплексів є скребачки на відщепах, можна припустити, що саме для цієї категорії знарядь і мали, в першу чергу, постачати заготовки відщепові нуклеуси. Отримання відщепів відбувалось за допомогою відбійника. Такий високий рівень технологічного розвитку, тобто наявність технології, спеціалізованої на отримання платівок за допомогою відтискної техніки та технології, спрямованої на отримання відщепів за допомогою відбійника, притаманний найбільш технологічно розвинутим культурним явищам кінця мезоліту – початку неоліту (Ступак, 2001, с.37; 2002, с. 27-32).

Ключові слова: яніславицька культура, Українське Полісся, технології розколювання кременю, нуклеус, відтискна техніка, отримання платівок, нуклеуси для відщепів Мова: англійська

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ

УДК: 903.21(477.41/.42)”632”