Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,     ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 10, 2018, Первісні спільноти Південної та Східної Європи, 176-191
“Народи річок” Північного Причорномор’я та Македонії
Чаусідіс Нікос
Університет св.св. Кирила та Методія в м. Скоп’є, Інститут історії мистецтва та археології

DOI:10.37098/2519-4542-2018-1-10-176-191
https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-176-191

РЕЗЮМЕ

Зв’язок між Північним Причорномор’ям та Македонією простежується протягом всіх історичних періодів, від преісторії до середньовіччя. Дана стаття базується на тезі про існування інтенсивних відносин між цими географічними областями наприкінці 2-го та початку 1-го тисячоліття до н.е., що підтверджується різними традиціями пов’язаними з річками. Більше того, відомі археологічні факти будуть доповнені відповідними письмовими джерелами, що стосуються конкретних історичних подій і народів та їхніх етнонімів, топонімів та інших культурних рис. Топоніми та етноніми, що містять такі корені, як sind-, sinth-, sith-, наводяться як перший індикатор, що був зафіксований в давніх джерелах для обох регіонів, і який має індоарійську інтерпретацію в якості “річки”. Така інтерпретація розглядається в контексті теорії міграцій індо-арійців, що відбувались через південь Північного Причорномор’я в другій половині 2-го тисячоліття до н.е., і одним з напрямків якої були Балкани. Цілком ймовірно, що саме у степах Північного Причорномор’я, протягом першої половини 2-го тисячоліття до нашої ери, відбувався процес розпаду однорідного культурного комплексу, що призвело до активних міграцій новоутворених груп. Одна з траєкторій цього руху пов’язана з наявністю кіммерійців і гіперборейців на Балканах, що засвідчено давніми письмовими джерелами. Особливого значення надається стародавнім повідомленням про “Aria” як найдавнішу назву Фракії. Численні археологічні знахідки також відносяться до цих міграцій, що підтверджено відповідною літературою. Крім того, відзначаються різні традиції, що зафіксовані в давніх джерелах, щодо ролі річок у духовній культурі населення обох регіонів, особливо в генеалогічних міфах. Особливо підкреслюється значення образу бика як зооморфного втілення річкових богів, що проявляється в подібних традиціях, серед яких поширення в топоніміці, етноніміці та теоніміці обох регіонів коренів taur-, taor-.

Ключові слова: індо-арійці, Македонія, річкові культи, трако-кіммерійці, сінди, Таврія

Мова: англійська

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ

УДК: 903’13(4-11)