“ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ : первісна археологія Східної Європи. – VITA ANTIQUA, №9”.

x4kucwwkpty

Збірка наукових праць присвячена сучасним дослідженням питань взаємодії оточуючого середовища та первісних суспільств на території Європи і сучасним дослідженням в галузі ландшафтної археології. Представлені матеріали, що демонструють міждисциплінарний підхід у дослідженні пам’яток первісності. Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та географією Європи – археологам, географам, біологам, історикам-краєзнавцям, студентам вищих навчальних закладів.

Завантажити:анонс_va-2017preface

Шановні друзі та колеги! Наразі готується до друку новий випуск збірки наукових праць Vita Antiqua. Видавцем цього випуску виступає Центр палеоетнологічних досліджень імені Хв. Вовка – наукова громадська організація, в завдання якої входить дослідження та популяризація знань про первісну епоху, а також репрезентація первісної археології України у світі.

Ця збірка представляє частину матеріалів, що були оприлюднені у вигляді доповідей на міжнародній науковій конференції «ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ : географічний підхід в первісній археології», яка відбулась 3-5 лютого 2016 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У цій конференції взяли участь спеціалісти з університетських центрів та наукових установ Франції, Бельгії, Швейцарії, Польщі, Білорусі, Грузії. Українські наукові та освітні установи були представлені дослідниками з Інституту археології НАН України, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інституту геології КНУ імені Тараса Шевченка, Інституту зоології НАН України, Національного природничого музею НАН України, університетів Одеси, Харкова, Чернігова тощо. Серед запропонованих статей слід відзначити роботи, що висвітлюють результати спільних археологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, в тому числі на території України. Сама конференція стала виключною можливістю для створення системи обміну інформацією та досвідом у преісторичних дослідженнях на території Європи, запровадженням передових методик обробки археологічного матеріалу, включенням археологічної спадщини України у загальноєвропейську систему досліджень.

Наукові праці, представлені в пропонованому збірнику цілком відповідають вимогам сучасної науки. Хронологічно, статті охоплюють періоди від палеоліту до епохи раннього металу і являють собою комплексні дослідження, проведені з залученням даних як археологічної науки, так і цілої низки суміжних дисциплін – геології, палеогеографії, кліматології, біології тощо. Особливу увагу приділено культурній адаптації людських колективів у перехідний період кінця плейстоценової – початку голоценової епох. В повній мірі використані сучасні методи аналізу археологічного матеріалу – радіовуглецевий, археозоологічний, палеоботанічний та ін. Збірка дає загальне уявлення про процеси, що відбувались на теренах Східної Європи в преісторичну добу та розширює наші знання про взаємозв’язок природи і суспільства у віддалені історичні часи. Сподіваємось, що книга буде цікавою для всіх хто цікавиться розвитком людської культури та палеоекологічними дослідженнями.

 

З питаннями отримання збірки звертатись за адресою:

th.vovk.center@gmail.com    http://www.facebook.com/th.vovk.center