Перейти до контенту

VITA ANTIQUA 11 (2019)                                                       ISSN: 2522-9419 (Online), ISSN: 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
ВСТУП. Точка біфуркації9-20

Шидловський П.С.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2019-11-9-20
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-9-20

РЕЗЮМЕ

Час укладання цього збірника припав на декілька знакових подій, що стосуються як глобальних проблем, так і конкретно нашої – археологічної, пам’яткознавчої та музеєзнавчої – спільноти. Понад половини людства опинилось у добровільній або вимушеній ізоляції через поширення коронавірусу. Однак згадана ізоляція аж ніяк не спричинила бездіяльність у сферах освіти та науки в Україні, вона радше спонукала зайвий раз замислитися над проблемами подальшого, і вже вічного реформування вітчизняної системи науки та освіти. Конкретні виклики загальносвітового та національного рівня змушують задуматись над долею і місцем галузей, що займаються дослідженням та збереженням спадщини людства. В умовах невизначеності подальшої долі великих спільнот населення, світових та європейських інституцій, в умовах загальної економічної кризи та рецесії, особливо важливу роль мають відігравати гуманістичні засади сучасної цивілізації та конкретні програми пов’язані з вихованням у людей турботливого ставлення до навколишнього середовища та здобутків попередніх поколінь.

Намагання цілковито підпорядкувати освітній процес «вимогам ринку праці» викликає чимало запитань. Такий підхід відображається у нехтуванні базовими знаннями та «реальною наукою», звуженні поняття універсальної освіти до відпрацювання набору корисних навичок, що є вигідним для роботодавців в процесі експлуатації майбутнього працівника. Такий стан вітчизняної науки призводить до зниження суспільного значення наукового світогляду і недовірливе ставлення суспільства та його «еліти» до сучасної наукової парадигми.

Сучасний світ знаходиться в точці біфуркації – критичного зламу застарілих систем управління, які вже не можуть задовільнити потреби сучасної людини. Неповороткі бюрократичні структури виявляються недієвими з огляду на те, що основну частину своєї діяльності вони спрямовують на підтримання власного існування та репродукування і, в такому разі, швидко програють ініціативам громадянського суспільства. Однією з таких наукових ініціатив є видання VITA ANTIQUA, що є незалежним друкованим органом, фінансування якого здійснюється без залучення бюджетних коштів. На сторінках журналу постійно піднімаються питання збереження археологічної та музейної спадщини, розкриваються актуальні питання охорони пам’яток.

Ключові слова: культурна спадщина, вища освіта, наука, бюрократія, громадські організації

Мова: українська/англійська

PDF PDF

Цитування:
Шидловський, П.С. 2019. Вступ. Точка біфуркації. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 9-20.