Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Археологічні музеї закладів вищої освіти України: культурно-просвітницький аспект діяльності, 53-58

Москаленко А.В.
Київський національний університет культури і мистецтв

DOI: 10.37098/VA-2019-11-53-58
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-53-58
UDK: [902:069:378](477)

РЕЗЮМЕ

У статті аналізується культурно-просвітницька робота археологічних музеїв закладів вищої освіти України. З’ясовується роль університетських археологічних музеїв в популяризації археологічних знань та їх місце в системі міських закладів культури археологічного профілю.

Археологічні музеї у вищих навчальних закладах не є новим явищем на українських теренах і своїм корінням сягає початку ХІХ ст. Однак до сучасного етапу їх кількість суттєво зросла. Явище, яке з кількісного переходить у якісне, впливаючи, окрім освіти і науки в університетському просторі, ще й на культурні процеси міського середовища, потребує наукового осмислення та пояснення. У статті стисло подано основні етапи формування археологічних музеїв при вищих навчальних закладах на території сучасної України. З’ясовано, коли і за яких історичних умов відбулося заснування більшості з них, на що, на думку автора, були як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Проводиться порівняльний аналіз територіальної та культурно-хронологічної приналежності археологічних колекцій, які лежать в основі означених музеїв. Автор характеризує основні напрямки діяльності університетських археологічних музеїв. Особлива увага приділяється систематизації існуючих на сьогодні напрямів і форм культурно-просвітницької діяльності цих закладів. Проводиться порівняльний аналіз культурно-просвітницької діяльності означених музеїв з аналогічною роботою музеїв інших профілів. У висновках автор окреслює специфіку і тенденції формування та функціонування археологічних музеїв вищих навчальних закладів України. Особлива увага надається узагальненню специфіки культурно-просвітницької діяльності та її співвідношенню з іншими напрямками музейної роботи. Автор також робить висновок про роль університетських археологічних музеїв у формуванні сучасного міського культурного простору в цілому, та їх місце в системі міських закладів культури археологічного профілю зокрема.

Ключові слова: археологічний музей, заклад вищої освіти, культурно-просвітницька робота, екскурсія, виставка, археологічний гурток.
Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Москаленко, А.В. 2019. Археологічні музеї закладів вищої освіти України: культурно-просвітницький аспект діяльності. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 53-58.
Джерела:
Археологічний музей [online]. Режим доступу: http://museums.lnu.edu.ua/archeology/ [Дата звернення 01.11. 2019].
Історія музею. В: Музей археології СНУ імені Лесі Українки [online]. Режим доступу: https://eenu.edu.ua/uk/structure/muzey-arheologiyi-snu-imeni-lesi-ukrayinki [Дата звернення 01.11.2019].
Музей археології університету. Історія [online]. Режим доступу: https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/history/museum/archaeology_and_ethnography_of_the_slobidska_ukraine [Дата звернення 01.11. 2019].
Кобаль, В. 2017. Археологічний музей УжНУ ім. професора Едуарда Балагурі – джерело освіти та науки краю [online]. Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/arheologichnij-muzej-uzhnu-im-profesora-eduarda-balaguri.htm [Дата звернення 31.10.2019].
Гурток археології [online]. Режим доступу: http://historiography.karazin.ua/gurtok-arheologii.html [Дата звернення 01.11.2019].
Новини. 21 вересня 2019 року. Каразінський університет вкотре взяв участь в акції “Ніч науки” [online]. Режим доступу: https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=9145/ [Дата звернення 01.11.2019].
Локація “Цікава археологія” на Місті Професій у Львові [online]. Режим доступу: https://clio.lnu.edu.ua/news/lokatsiia-tsikava-arkheolohiia-na-misti-profesiy-u-l-vovi [Дата звернення 31.10.2019].
Погоральський, я. 2007. Археологічний музей Львівського університету – 40 років з часу відновлення діяльності. Археологічні дослідження Львівського університету, 10. Львів.
Самойленко, І. 2014. Університетські археологічні зібрання. Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини, с. 30-34.
Самойленко, І. 2015. Польові археологічні колекції як основа музейного зібрання (на прикладі музею Херсонського державного університету). Scriptorium nostrum, 1-2, с. 99-106.
Самойленко, Л. 2016. Освіта в музеї та музейна освіта в історії Київського університету. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Історія, 4 (131), с. 53-61.
Самойленко, Л.Г. 2019. Про університетське музейництво України загалом і про Археологічний музей КНУ зокрема. В: Терпиловський, Р.В., Шидловський, П.С. (ред.). Археологія та музейна справа в системі освіти і науки. Міжнародна наукова конференція з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства, 24-25 жовтня 2019 р. Київ: Бібліотека Vita Antiqua, с. 60-61.
Самойленко, Л., Шидловський П., 2016. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Історія, 4 (131), с. 62-69, http://doi.org/10.5281/zenodo.1206223 .
Шидловський, І.В. 2012. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.
Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]