Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам’яного віку: освіта, наука та музеєзнавство, 78-91

Рижов С.М.1, Степанчук В.М.2, Вєтров В.С.3, Науменко О.О.1, Погорілець О.Г.3
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Інститут археології НАН України
3Державний Історико-культурний заповідник «Межибіж»

DOI: 10.37098/VA-2019-11-78-91
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-78-91
UDK: [902:378].001.4

РЕЗЮМЕ

Сучасні науково-пошукові роботи в археології пов’язані з необхідністю перевірки даних різноманітними методами. До таких методів в археології кам’яного віку належить експериментальний. Водночас у процесі науково-пошукової роботи виникає необхідність підготовки молодих науковців, які здатні оволодівати новими методами обробки й інтерпретації археологічного матеріалу.

На базі кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» за участю співробітників Інституту археології НАН України були створені експериментальні майданчики та експериментальна лабораторія з вивчення кам’яних виробів. Розроблена методика експериментальних досліджень і створена електронна база даних з застосуванням новітніх технологій фіксації, обробки та візуалізацій матеріалу.

Впроваджується експериментальна програма з вивчення та реконструкції найдавніших технік розколювання каменю на стоянках нижнього палеоліту України.

У представленій статті подаються методологічні аспекти проведення експериментальної програми «Перші техніки та технології ранньої преісторії України».

Ключові слова: експериментальні дослідження, експериментальна карта, методика, техніка, технологія розколювання каменю, нижній палеоліт.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Рижов, С.М., Степанчук, В.М., Вєтров, В.С., Науменко, О.О., Погорілець, О.Г. 2019. Досвід впровадження експериментальних досліджень в археології кам’яного віку: освіта, наука та музеєзнавство. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 78-91.

Джерела:
Бандрівський, М., Гнатюк, Р., Степанчук, В. 2018. Нове нижньопалеолітичне місцезнаходження Східниця ІІ у північно-східній частині Бескидів. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині 22, с. 223–235.
Гиря, Е.Ю., 1997. Технологический анализ каменных индустрий: методика микро-макроанализа древних орудий труда. Часть 2. Санкт-Петербург.
Коробкова, Г.Ф., Щелинский, В.Е., 1996. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Часть 1. Археологические изыскания. Санкт-Петербург.
Рижов, С.М., 2004. Крем’яні виходи Канівського Придніпров’я. Кам’яна доба України, с. 112–119.
Семенов, С.А., 1957. Первобытная техника. Материалы и исследования по археологии СССР. Ленинград.
Семенов, С.А., 1963. Развитие техники в каменном веке. Ленинград: Наука.
Степанчук, В.М., Рижов, С.M., Погорілець, О.Г., 2012. Меджибіж: нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат. Археологія 4, с. 5–13.
Степанчук, В.М., Матвіїшина, Ж.М., Рижов, С.М., Кармазиненко, С.П., 2013a. Давня людина. Палеогеографія та археологія. Київ: Наукова думка.
Степанчук, В.М., Рыжов, С.М., Матвиишина, Ж.М., Кармазиненко, С.П., Муань, А.М., 2013b. Первые итоги изучения нижнепалеолитических местонахождений Меджибожа. Меджибіж і проблеми вивчення нижнього палеоліту Східноєвропейської рівнини, с. 22–48.
Степанчук, В.М., Вєтров, В.С., Скоріков, В.А. 2017. Дослідження нижнього палеоліту рівнинної України, огляд поточних даних. Кам’яна доба України, вип. 17—18, с. 48—65.
Anderson, P.C. 1980. A testimony of prehistoric tasks: Diagnostic residues on stone tool working edges. World Archaeology 12, pp. 181–194. doi:10.1080/00438243.1980.9979791
Andrefsky Jr., W. 2008. Lithic technology, Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Andrefsky, W. 2005. Macroscopic approaches to analysis. doi:10.2307/2694821
Andrefsky, W. 2008. Lithic Technology: Measures of Production, Use, and Curation. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511499661
Ascher, R. 1961. Experimental Archeology. American Anthropologist 63, pp. 793–816. doi:10.1525/aa.1961.63.4.02a00070
Audouze, F., Bodu, P., Karlin, C., Julien, M., Pelegrin, J., Perlès, C. 2017. Leroi-Gourhan and the chaîne opératoire: a response to Delage. World Archaeology 49, pp. 718–723. doi:10.1080/00438243.2017.1416012
Balme, J., Paterson, A. 2006. Archaeology in practice: a student guide to archaeological analyses. Blackwell Pub.
Boëda, E., 2005. Paléo-technologie ou anthropologie des Techniques? Noûs 1, pp. 46–64.
Bril, B., Smaers, J., Steele, J., Rein, R., Nonaka, T., Dietrich, G., Biryukova, E., Hirata, S., Roux, V. 2012. Functional mastery of percussive technology in nut-cracking and stone-flaking actions: Experimental comparison and implications for the evolution of the human brain. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 367, pp. 59–74. doi:10.1098/rstb.2011.0147
Clarkson, C., O’Connor, S. 2013. An Introduction to Stone Artefact Analysis. In: Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses. pp. 151–206. doi:10.1016/j.compstruc.2017.07.015
Coles, J.M. 1979. Experimental archaeology. London: Academic Press.
Cotterell, B., Kamminga, J. 1987. The Formation of Flakes. American Antiquity 52, pp. 675–708. doi:10.2307/281378
Coupaye, L. 2015. Chaîne opératoire, transeCts et théories : quelques réflexions et suggestions sur le parcours d’une méthode Classique. In: André Leroi-Gourhan, L’homme Tout Simplement: Mémoires et Postérité d’André Leroi-Gourhan. pp. 69–84.
Crabtree, D.E. 1982. An Introduction to the Technology of Stone Tools. Occasional Papers of the Idaho Museum of Natural History 28. Pocatello.
Delage, C. 2017. Once upon a time…the (hi)story of the concept of the chaîne opératoire in French prehistory. World Archaeology 49, pp. 158–173. doi:10.1080/00438243.2017.1300104
Dibble, H.L., Rezek, Z. 2009. Introducing a new experimental design for controlled studies of flake formation: results for exterior platform angle, platform depth, angle of blow, velocity, and force. Journal of Archaeological Science 36, pp. 1945–1954. doi:10.1016/j.jas.2009.05.004
Dibble, H.L., Whittaker, J.C. 1981. New experimental evidence on the relation between percussion flaking and flake variation. Journal of Archaeological Science 8, pp. 283–296. doi:10.1016/0305-4403(81)90004-2
Eren, M.I., Lycett, S.J., Patten, R.J., Buchanan, B., Pargeter, J.,  O’Brien, M.J. 2016. Test, Model, and Method Validation: The Role of Experimental Stone Artifact Replication in Hypothesis-driven Archaeology.  Ethnoarchaeology. doi:10.1080/19442890.2016.1213972
Flores, J.R., Paardekooper, R. 2014. Experiments Past. Histories of Experimental Archaeology. Sidestone Pres.
Foulds, F.W.F. 2013. Experimental Archaeology and Theory: Recent Approaches to Archaeological Hypotheses. doi:10.13140/2.1.4272.7203
Frick, J.A., Herkert, K. 2014. Lithic Technology and Logic of Technicity, Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte.
Stone, P.G., Planel, P.G. 2004. The Constructed Past Experimental archaeology, education and the public, First Edit. ed, One World Archaeology. Routledge.
Geribàs, N., Mosquera, M., Vergès, J.M. 2010. What novice knappers have to learn to become expert stone toolmakers. Journal of Archaeological Science 37, pp. 2857–2870. doi:10.1016/j.jas.2010.06.026
Goodale, N., Andrefsky, W. 2015. Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory. doi:10.1017/CBO9781139207775
Goodyear, A.C. 1993. Tool Kit Entropy and Bipolar Reduction: A Study of Interassemblage Lithic Variability among Paleo-Indian Sites in the Northeastern United States. North American Archaeologist 14, pp. 1–23. doi:10.2190/HN4D-3MNN-5NRX-QPC8
Grace, R. 1972. Interpreting the Function of Stone Tools, 1–33.
Hecht, E.E., Gutman, D.A., Khreisheh, N., Taylor, S. V., Kilner, J., Faisal, A.A., Bradley, B.A., Chaminade, T., Stout, D. 2015. Acquisition of Paleolithic toolmaking abilities involves structural remodeling to inferior frontoparietal regions. Brain Structure and Function 220, pp. 2315–2331. doi:10.1007/s00429-014-0789-6
Herrygers, C. 2002. A Comparative Analysis of Wood Residues on Experimental Stone Tools and Early Stone Age Artifacts: A Koobi Fora Case Study A Comparative Analysis of Wood Residues on Experimental Stone Tools. McNair Scholars Journal 6, pp. 65–75.
Holmes, W.H. 1894. Natural history of flaked stone implements. In: Wake, C. S. (Ed.), Memoirs of the International Congress of Anthropology, Schulte, Chicago. pp. 120–139.
Hranicky, W.J. 2002. Experimental Archaeology. In: Lithic Technology in the Middle Potomac River Valley of Maryland and Virginia. Springer US, Boston, MA, pp. 252–271. doi:10.1007/978-1-4615-0615-7_11
Hughes, R.E., Ryzhov, S. 2018. Trace element characterization of obsidian from the Transcarpathian Ukraine. Journal of Archaeological Science: Reports 19, pp. 618–624. doi:10.1016/j.jasrep.2018.03.030
Hurcombe, L. 2014. Archaeological Artefacts as Material Culture. doi:10.4324/9780203827536
Inizan, M.-L., Roche, H., Tixier, J. 1992. Technology of knapped stone. Préhistoire de la pierre taillée 127.
Inizan, M.-L., Reduron-Ballinger, M., Roche, H., Tixier, J. 1999. Technology and Terminology of Knapped Stone, CREP, Nanterre.
Johnson, L. 1978. A history of flint-kinapping experimentation, 1838-1976. Current Anthropology 19, pp. 337–372.
Keeley, L.H. 1974. Technique and methodology in microwear studies: A critical review. World Archaeology 5, pp. 323–336. doi:10.1080/00438243.1974.9979577
Keeley, L.H. 1980. Experimental determination of stone tool uses: a microwear analysis. Chicago: University of Chicago Press.
KimballKeeley, L.H., Toth, N. 1981. Microwear polishes on early stone tools from Koobi Fora, Kenya. Nature 293, pp. 464–465. doi:10.1038/293464a0
Key, A., Dunmore, C.J., Hatala, K.G., Williams-Hatala, E.M. 2017. Flake morphology as a record of manual pressure during stone tool production. Journal of Archaeological Science: Reports 12, pp. 43–53. doi:10.1016/j.jasrep.2017.01.023
Key, A., Merritt, S.R., Kivell, T.L. 2018. Hand grip diversity and frequency during the use of Lower Palaeolithic stone cutting-tools. Journal of Human Evolution 125, pp. 137–158. doi:10.1016/j.jhevol.2018.08.006
Key, A.J.M., Lycett, S.J. 2011. Technology based evolution? A biometric test of the effects of handsize versus tool form on efficiency in an experimental cutting task. Journal of Archaeological Science 38, pp. 1663–1670. doi:10.1016/j.jas.2011.02.032
Kononenko, N., Torrence, R., White, P. 2015. Unexpected uses for obsidian: Experimental replication and use-wear/residue analyses of chopping tools. Technical Reports of the Australian Museum, Online 54, pp. 254–269. doi:10.1016/j.jas.2014.11.010
Korobkova, G.F. 2008. S.A. Semenov and new perspectives on the experimental-traceological method. In: British Archaeological Reports – International Series; 1783 / Proceedings of the International Congress, Verona (Italy), 20-23 April 2005. pp. 3–8.
Leroi-Gourhan, A. 1993. Gesture and Speech (October Books). The MIT Press.
Leroi-Gourhan, A.B.-A.M. 1964. Le Geste et la Parole, tome 1: Technique et Langage. Albin Michel.
Millson, D.C.E. 2011. Experimentation and interpretation: the use of experimental archaeology in the study of the past. Papers from a session held at the annual Theoretical Archaeology Group TAG Conference in Southampton England Dec 2008. Oxbow Books.
Moclán, A., Domínguez-Rodrigo, M. 2018. An experimental study of the patterned nature of anthropogenic bone breakage and its impact on bone surface modification frequencies. Journal of Archaeological Science 96, pp. 1–13. doi:10.1016/j.jas.2018.05.007
Muller, A. 2017. The role of experimental knapping in empirically testing key themes in the evolution of lithic technology: reduction intensity, efficiency and behavioural complexity. School of Social Science.
Newcomer, M.H.H., Sieveking, G.D.G. 1980. Experimental Flake Scatter-Patterns: a New Interpretative Technique. Journal of Field Archaeology 7, pp. 345–352. doi:10.1179/009346980791505392
Nonaka, T., Bril, B., Rein, R. 2010. How do stone knappers predict and control the outcome of flaking? Implications for understanding early stone tool technology. Journal of Human Evolution 59, pp. 155–167.  doi:10.1016/j.jhevol.2010.04.006
Odell, G.H. 1996. Stone Tools. Theoretical Insights into Human Prehistory. Interdisciplinary Contributions to Archaeology. doi: 10.1525/aa.1999.101.4.852
Odell, G.H. 2003. Lithic Analysis. Manuals in Archaeological Method, Theory and Technique. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. doi:10.1080/2052546.2003.11949321
Odell, G.H. 2004. Tool Function. In: Lithic Analysis. pp. 135–245.
Outram, A.K., 2008. Introduction to experimental archaeology. World Archaeology 40, рр. 1–6. doi:10.1080/00438240801889456
Phillips, P. 1988. Traceology (microwear) studies in the USSR. World Archaeology 19, pp. 349–356. doi:10.1080/00438243.1988.9980045
Pitts, M., Keeley, L.H. 2006. Experimental Determination of Stone Tool Uses: A Microwear Analysis. Man 16, p. 480. doi:10.2307/2801305
Putt, S.S. 2015. The origins of stone tool reduction and the transition to knapping: An experimental approach. Journal of Archaeological Science: Reports 2, pp. 51–60. doi:10.1016/j.jasrep.2015.01.004
Rosania, C.N., Boulanger, M.T., Biró, K.T., Ryzhov, S., Trnka, G., Glascock, M.D. 2008. Revisiting Carpathian obsidian. Antiquity 82, pp. 1986–1988.
Ryzhov, S. 2014. Obsidian outcrops in Ukrainian Transcarpathians and their use during the paleolitic time. Eraul 138, pp. 117–133.
Ryzhov, S. 2018. Archaeological and geological studies of obsidians in Ukrainian Transcarpathia. Archeometriai Műhely XV, pp. 225–230.
Ryzhov, S., Karmazinenko, S. 2015. Velykyj Sholes: Preliminary Results on a New Site of the Lower Palaeolithic in Transcarpathia, Ukraine. In: Yamada, M. and, Ryzhov, S. (Eds.), Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context. Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University, pp. 65–83.
Ryzhov, S., Stepanchuk, V., Sapozhnikov, I. 2005. Raw material provenance the Palaeolithic of Ukraine: state of problem. Current approaches and first results. Archeometriai Muhely 4, pp. 17–25.
Ryzhov, S.M., Karmazinenko, S., Bondar, K., Matviishyna, Z., Veklych, Y., Tymofeieva, Z. 2017. Preliminary results of geo-archaeological research in the new Lower Paleolithic site of Velykyj Sholes in Ukranian Transcarpathia. XІ International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 11–14 October 2017, Kyiv, Ukraine. EAGE, pp. 168–173. doi:10.3997/2214-4609.201800092
Schiffer, M.B. 2013. Contributions of Experimental Archaeology. In: Experimental Laws and the Modern Era of Flint-knapping Experiments. pp. 43–52. doi:10.1007/978-3-319-00077-0_4
Schiffer, M.B., Skibo, J.M. 1987. Theory and Experiment in the Study of Technological Change. Current Anthropology 28, pp. 595–622. doi:10.1086/203601
Semenov, S.A. 1964. Prehistoric technology an experimental study of the oldest tools and artefacts fom traces of manufacture and wear. Adams and Dart, Bath.
Shea, J.J., Klenck, J.D. 1993. An experimental investigation of the effects of trampling on the results of lithic microwear analysis. Journal of Archaeological Science 20, pp. 175–194. doi:10.1006/jasc.1993.1013
Shinde, V. 2015. An experimental study of the technology of stone tool manufacture. Bulletin of deccan college post graguate and research indstitute, 47–48, pp. 311–320.
Shott, M.J. 2003. Chaîne Opératoire and Reduction Sequence. Lithic Technology 28, pp. 95–105. doi:10.1080/01977261.2003.11721005
Speth, J.D. 1972. Mechanical Basis of Percussion Flaking: Some Comments. American Antiquity 37, pp. 34–60. doi:10.2307/279229
Stemp, W.J., Watson, A.S., Evans, A.A. 2016. Surface analysis of stone and bone tools. Surface Topography: Metrology and Properties 4, pp. 1-25. doi:10.1088/2051-672X/4/1/013001
Stepanchuk, V., Ryzhov, S., Rekovets, L., Matviishina, Z. 2010. The Lower Palaeolithic of Ukraine: Current evidence. Quaternary International, 223–224, pp. 131–142. doi:10.1016/j.quaint.2009.12.006
Stout, D., Hecht, E., Khreisheh, N., Bradley, B., Chaminade, T., Grafman, J. 2015. Cognitive Demands of Lower Paleolithic Toolmaking. PLoS ONE 10, pp. 1–18. doi:10.1371/journal.pone.0121804
Suda, Y. Yamada, M., Ryzhov, S., Stepanchuk, V. 2014. Preliminary report on obsidian petrography from the Transcarpathian region in Ukraine. Natural Resource Environment and Humans, 4, pp. 21–37.
Swanson, E.H. 1975. Lithic Technology: Making and Using Stone Tools. Walter de Gruyter.
Toth, N. 1987. Behavioral inferences from Early Stone artifact assemblages: an experimental model. Journal of Human Evolution 16, pp. 763–787. doi:10.1016/0047-2484(87)90023-6
Venditti, F., Tirillò, J., Garcea, E.A. 2016. Identification and evaluation of post-depositional mechanical traces on quartz assemblages: An experimental investigation. Quaternary International 424, pp. 143–153. doi:10.1016/j.quaint.2015.07.046
Venditti, F., Cristiani, E., Nunziante-Cesaro, S., Agam, A., Lemorini, C., Barkai, R. 2019. Animal residues found on tiny Lower Paleolithic tools reveal their use in butchery. Scientific Reports 9 (1), pp. 1–14. doi:10.1038/s41598-019-49650-8
Whittaker, J.C. 1994. Flintknapping making and understanding stone tools. Austin: University of Texas Press.
Words, K.E.Y., Audouze, F. 2002. Leroi-Gourhan, a philosopher of technique and evolution. Journal of Archaeological Research 10, pp. 277–306. doi:10.1023/A:1020599009172
Young, R.W. 2003. Evolution of the human hand: The role of throwing and clubbing. Journal of Anatomy, pp. 165–174. doi:10.1046/j.1469-7580.2003.00144.x

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]