Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Міжнародна конференція з актуальних питань археології та музеєзнавства (Київ, 2019), 213-220

Чимирис Маргарита Володимирівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2019-11-213-220
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-213-220

РЕЗЮМЕ

Новий номер наукового журналу VITA ANTIQUA включає в себе частину матеріалів, які були оприлюднені в доповідях на міжнародній науковій конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ», що відбулась 24 та 25 жовтня в стінах головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка на честь 75-річчя кафедри археології та музеєзнавства. В роботі конференції взяли участь представники вітчизняних та закордонних освітніх і наукових закладів, музейних установ, заповідників та громадських організацій.

В ході конференції було обговорено низку важливих і актуальних питань, що постають перед університетами та науковими установами (інститути, наукові центри, музеї, бібліотеки). Наголошувалось на актуалізації інновацій у сфері діяльності цих установ: у подачі навчального матеріалу, у підходах до підготовки кадрів; у змінах в музейних концепціях та формах, що сприятиме модернізації вище згаданих інституцій. Важливим моментом є залучення широкого кола молодих спеціалістів та випускників до освітньо-наукової дискусії, що демонструє позитивні тенденції змін.

Серед результатів роботи конференції, найголовнішими є рішення поглиблювати співпрацю між музейними установами та закладами вищої освіти у дослідницькій і освітній діяльності, впроваджувати інноваційні практики в археологічній, музейній та пам’яткоохоронній сферах до навчального процесу, розвивати систему обміну інформацією в галузі збереження культурної спадщини на національному та міжнародному рівнях.

Ключові слова: археологія, музеєзнавство, культурна спадщина, міжнародна конференція, заклади вищої освіти.

Мова: українська/англійська

PDF PDF

Цитування:
Чимирис, М.В. 2019. Міжнародна конференція з актуальних питань археології та музеєзнавства (Київ, 2019). VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 213-220.

Джерела:
Терпиловський, Р.В., Шидловськи, П.С. (ред.). 2019.Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (24-25 жовтня 2019, Київ, Україна): Тези доповідей. - К.: 2019. (Бібліотека Vita Antiqua). – 85 c. https://doi.org/10.37098/LVA-2019-902:069