Перейти до контенту

Cover2

Ця збірка наукових статей підготовлена до друку спільно співробітниками кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Національного заповідника «Софія Київська», присвячена пам’яті відомого археолога, музеєзнавця, педагога, знавця давньослов’янських та давньоруських пам’яток, автора навчальних ...продовжувати читання "Український музей. Збірка наукових праць. – К. 2003. (Бібліотека Vita Antiqua). – 222 c."

Собранные в сборнике материалы освещают различные аспекты торговых связей Северного Причерноморья в античную и средневековую эпохи. Большая часть работ посвящена амфорам - основной таре, используемой при морских перевозках.

В научный оборот вводится ряд оригинальных неопубликованных памятников, ...продовжувати читання "Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001"

001norm

Монографію присвячено проблемі реконструкції ранніх етапів формування давньоруської культури. Розглядається роль впливу слов’яно- скандинавських взаємин на формування давньоруської культури в Подесенні.
Подано конкретні ...продовжувати читання "Нормани і слов’яни у Подесенні"

imageСто лет назад выдающийся украинский археолог и краевед Викентий Хвойка провёл раскопки у сёл Черняхов и Ромашки на Киевщине. С этого момента и началось изучение древностей, получивших позднее название «черняховская культура». Сегодня известно, что ареал этой культуры включает большую часть современной лесостепной и причерноморской Украины, Молдову, а также частично соседние области России, Румынии, Польши. За прошедшее столетие открыто более трёх тысяч ...продовжувати читання "Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999"

801377301826f26ca9f226e8f6b

Словник пояснює найбільш поширені терміни з археології України та народів, вплив яких позначився на історичному процесі. Охоплює період від появи людини до пізнього середньовіччя. Крім термінів пояснює зміст спеціальних історичних дисциплін та специфічні методи їх досліджень. Термінологія така ж багата, як сама історія. ...продовжувати читання "Малєєв Ю .М. Словник археологічних термінів. Навчальний посібник. – Київ, вид. “Стиль”, 1999р. – 120с."

cover

Збірка присвячена 60-літтю Р.В. Терпиловського, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України.Статті охоплюють широке коло проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Основне ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №7-8. 2009"

titl

Збірка присвячена пам’яті М.М. Бондаря, доктора історичних наук, професора, з 1971 до 1987 р. - завідувача кафедри археології га музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки включено статті як провідних фахівців, так і молодих  ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №5-6. 2003"

1-3Збірник присвячено 60-річчю професора, доктора історичних наук, завідуючого кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, палеолітознавця Гладких Махайла Івановича. До збірника включено статті провідних фахівців у галузі палеоліту і первісного суспільства України. ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №3-4. 2001"

logos

Кардинальні зміни суспільного життя в України порушили традиційні системи організації та фінансування наукових досліджень. Виникла необхідність створення нових структур, які б могли частково заповнити цю прогалину.
З цією метою за ініціативою історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, групи співробітників Інституту археології ...продовжувати читання "VITA ANTIQUA, №1. 1999"