Cover2

Ця збірка наукових статей підготовлена до друку спільно співробітниками кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Національного заповідника «Софія Київська», присвячена пам’яті відомого археолога, музеєзнавця, педагога, знавця давньослов’янських та давньоруських пам’яток, автора навчальних ...продовжувати читання "Український музей. Збірка наукових праць. – К. 2003. (Бібліотека Vita Antiqua). – 222 c."

cover

Збірка присвячена 60-літтю Р.В. Терпиловського, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України.Статті охоплюють широке коло проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Основне ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №7-8. 2009"

titl

Збірка присвячена пам’яті М.М. Бондаря, доктора історичних наук, професора, з 1971 до 1987 р. - завідувача кафедри археології га музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки включено статті як провідних фахівців, так і молодих  ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №5-6. 2003"

1-3Збірник присвячено 60-річчю професора, доктора історичних наук, завідуючого кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, палеолітознавця Гладких Махайла Івановича. До збірника включено статті провідних фахівців у галузі палеоліту і первісного суспільства України. ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №3-4. 2001"

logos

Кардинальні зміни суспільного життя в України порушили традиційні системи організації та фінансування наукових досліджень. Виникла необхідність створення нових структур, які б могли частково заповнити цю прогалину.
З цією метою за ініціативою історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, групи співробітників Інституту археології ...продовжувати читання "VITA ANTIQUA, №1. 1999"