Перейти до контенту

Статут

Програма "Центру"

"Центр палеоетнологічних досліджень"
Програма

Сучасний стан української науки потребує нових підходів у вирішенні нагальних проблем, що постають перед дослідниками, особливо в зв’язку з новітніми процесами, які відбуваються в суспільстві.

В час, коли розв’язання освітніх і наукових проблем, з точки зору побутового мислення, є другорядним питанням, складається негативна тенденція до скорочення досліджень, звуження проблематики наукового пошуку. Така ситуація відображається як на загальному стані науки та освіти, так і на зниженні рівня досліджень в конкретних галузях.

Економічна і фінансова кризи, в першу чергу, негативно відображаються на найбільш «неприбуткових» галузях – культурі, освіті та науці. Особливо це стосується сфери гуманітарного знання – адже інвестиції в ці дисципліни не передбачають швидкого повернення вкладених коштів. Такий стан речей виявляється в постійному скороченні штатів академічних установ, зменшенні державного замовлення для вищих навчальних закладів, в погіршенні становища регіональних наукових установ тощо. Досить цинічним є те, що ці процеси відбуваються на тлі активної пропаганди «патріотичного виховання», «національної свідомості» тощо.

Розв’язання проблем гуманітарної науки в сучасних умовах можливе, особливо поза межами офіційних наукових організацій. Громадські наукові товариства, які виступатимуть незалежними дослідницькими центрами, об’єднували б учасників не за принципами структурної належності та системою підзвітності, а за колом спільних наукових інтересів та колективним вирішенням поставлених наукових завдань.

Виходячи з позиції, що інвестиції в гуманітарне знання та освіту є інвестиціями в майбутнє, з позиції, що зневага до досліджень в галузі історії розвитку людини та її культури призводить до ще глибшої дегуманізації суспільства, ми констатуємо необхідність розвитку цих знань та їх популяризацію, особливо у сучасний, кризовий момент.

Зважаючи на суспільну значимість досліджень в гуманітарній галузі, необхідність реагування на несприятливі умови для розвитку науки в сучасній Україні, ініціативна група молодих дослідників декларує створення Громадського об’єднання «Центр палеоетнологічних досліджень імені Хв. Вовка».