Перейти до контенту

Політика наукового видання

Видання VITA ANTIQUA засноване з метою:

- публікації результатів наукових досліджень в галузі вивчення давнього минулого України та світу;

- сприяння розвитку археологічної та антропологічної науки в Україні, підвищення їхньої ролі та авторитету в українському суспільстві;

- налагодження міжнародної співпраці в галузі антропології і археології; створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для створення міжнародної інтердисциплінарної мережі по дослідженню актуальних питань в галузі археології, антропології та преісторії.

VITA ANTIQUA - це наукове періодичне видання, що здійснює публікацію статей з археології, антропології, преісторії, музеєзнавства та суміжних дисциплін. Серед пропонованих матеріалів, представляємо щорічний збірник наукових працьVITAANTIQUA, а також и спеціалізовані  тематичні  випуски присвячені конкретним науковим питання окремі монографічні дослідження серії «Бібліотека VITA ANTIQUA». Видання засноване у 1999. Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-2009 рр., були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що одним з своїх пріоритетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки в Україні. У 2016 р. завдяки зусиллям викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відновлено діяльність видавництва VITA ANTIQUA.

Цілі і завдання видання - Мета VITA ANTIQUA - забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у галузях археології, преісторії, антропології, музеєзнавства та суміжних дисциплін.

- Головна проблематика статей, що можуть публікуватися у VITA ANTIQUA: актуальні питання археології, антропології, преісторії, ранньої історії України та всесвітньої історії, музеєзнавства, джерелознавства, історіографії.

- VITA ANTIQUA забезпечує продуктивний діалог між дослідниками в галузі первісної історії, археології, антропології та музеєзнавства; сприяє науковцям у поширенні їхнього досвіду та ідей; публікує наукові розвідки, що збільшують потенціал археологічної та історичної науки. Читачі та дописувачі VITA ANTIQUA можуть ознайомитись з новими досягненнями археологічних досліджень.

- Організовує взаємозв’язок між науковими дослідженнями та освітою шляхом залучення опублікованих матеріалів до навчального процесу.