Перейти до контенту

Видавництво

Видання VITA ANTIQUA засноване з метою:

- публікації результатів наукових досліджень в галузі вивчення давнього минулого України та світу;

- сприяння розвитку археологічної та антропологічної науки в Україні, підвищення їхньої ролі та авторитету в українському суспільстві;

- налагодження міжнародної співпраці в галузі антропології і археології; створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування між спеціалістами різних країн та наукових галузей для створення міжнародної інтердисциплінарної мережі по дослідженню актуальних питань в галузі археології, антропології та преісторії.

VITA ANTIQUA - це наукове періодичне видання, що здійснює публікацію статей з археології, антропології, преісторії, музеєзнавства та суміжних дисциплін. Серед пропонованих матеріалів, представляємо щорічний збірник наукових праць VITA ANTIQUA, а також спеціалізовані тематичні випуски присвячені конкретним науковим питанням - окремі монографічні дослідження серії «Бібліотека VITA ANTIQUA».

Видання засноване у 1999. Перші випуски наукових збірників, здійснені протягом 1999-2009 рр., були видані громадською організацією Товариство Археології та Антропології, що одним з своїх пріоритетних завдань ставило популяризацію археологічної та антропологічної науки в Україні.

У 2016 р. завдяки зусиллям викладачів, співробітників, аспірантів та студентів Кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка відновлено діяльність видавництва VITA ANTIQUA.