Перейти до контенту

Культурна спадщина та війна : виклики і рішення. VITA ANTIQUA, 14. K.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2023

Щорічний альманах присвячено проблемам охорони та збереження культурної спадщини під час жорстокої агресії російської федерації на Україну. У виданні робиться фокус на питаннях руйнації історичного середовища та археологічних об’єктів зокрема. Проводяться широкі аналогії з збереженням пам’яток культури під час попередніх конфліктів – у часи Другої світової війни та конфлікту на Балканах. Статті присвячено питанням руйнації археологічних пам’яток та функціонування університетських музеїв під час російської навали, долі археологічних колекцій та пам’яток в часи воєн у Європі. В окремому розділі розглядаються актуальні питання антропології та археології.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто є небайдужим до збереження вітчизняної культурної спадщини та спеціалістам у галузі вивчення та збереження пам’яток – пам’яткоохоронцям, археологам, історикам-краєзнавцям, музейним працівникам, пам’яткознавцям, студентам вищих навчальних закладів.

Редактори та упорядники збірника

Шидловський Павло, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Іванова Олександра, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Про збірник

ЗМІСТ

Іванова О.А., Шидловський П.С. Захистити минуле - щоб зберегти майбутнє (замість передмови)

РОЗДІЛ І. Культурна спадщина в часи воєнних конфліктів

Теліженко С.А. Війна в Україні: нові виклики для археології

Буйських А.В., Івакін В.Г., Шидловський П.С., Зоценко І.В. Пам’ятки археології під час війни: польовий досвід та юридичний аспект (на прикладі робіт МАЕ у м. Києві та Київській області у 2022 р.)

Казанцева Л.В., Писаревська Н.В., Самойленко Л.Г. Університетські музеї і війна в Україні

Іванова О.А. Балканський та український досвід охорони та збереження культурної спадщини під час військових дій

Науменко О.О., Радієвська Т.М. Історія колекції кам’яних артефактів стоянки Іскорость із розкопок В. Хвойки

Третяк К.О. Стилістично-естетична трансформація історичної забудови Києва внаслідок руйнувань під час Другої світової війни

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми археології та антропології

Кармаза А. Морфологія руки ранніх гомінід в контексті знаряддєвої діяльності

Гадзало Р.Р. Основні концепції походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону на прикладі дослідження археологічних комплексів культури Боян

Волинський Т., Ковальчук О. Риба в господарстві давньогрецьких колоній (600 р. до н. е. – 300 р. н. е.) у Північному Причорномор’ї – нові штрихи до старого портрета

Готун І.А., Гаврилюк Б.С. Предмети мілітарного й подвійного призначення на середньовічному поселенні Лісники-Безодня

Дяченко А. Міжнародний семінар по охороні та збереженню культурної спадщини (Київ)