Перейти до контенту

Додаткова інформація

Видавцем VITA ANTIQUA являється ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», серед основних завдань якого, згідно Статуту, є сприяння поширенню знань у галузі археології, антропології, етнології, палеоекології, преісторії, пам’яткоохоронної та експериментально-археологічної діяльності через друковані видання та інші інформаційні засоби.

Код ЄДРПОУ 39633961

http://paleoethnology.org.ua/en/

https://www.facebook.com/th.vovk.center/ 

https://www.youtube.com/channel/UC__zug-jhjh6I0mym2HOZmw/featured 

Зареєстровано Міністерством юстиції України, Свідоцтво про державну реєстрацію КІ №1674 від 25. 07. 2017 р. ISSN 2522-9419 (online), 2519-4542 (print)

http://vitaantiqua.org.ua/en/main/

У збірках публікуються статті українською, англійською та російською мовами.

Всі надані до публікації матеріали попередньо рецензуються членами редакційної колегії.

VITA ANTIQUA виходить щорічно.

Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу.