Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,     ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 10, 2018, Первісні спільноти Південної та Східної Європи, 43-47
Ознака мобільності та культурного обміну? Керіміка з лінійним орнаментом з Лисогірського неолітичного могильника
Марта Андрійович
Бернський університет, Інститут археологічних наук

DOI:10.37098/2519-4542-2018-1-10-43-47
https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-43-47

РЕЗЮМЕ

На нижній терасі Каховського водосховища О.В. Бодянський в 1959 році дослідив Лисогірський могильник. На території могильника було знайдено 50 поховань з супровідним інвентарем. Серед знахідок було близько 80 горщиків. Могильник належить до IIБ періоду існування Азово-Дніпровської культури і датується 5200 – 4750 рр. до н.е.

Для Дніпро-Донецького регіону характерні три типи орнаментації на кераміці: гребінцевий штамп, наколи (насічки) та прокреслені лінії. Для першого періоду характерним орнаментом є гребінцевий штамп та прокреслені лінії; для другого періоду – підтрикутні наколи. На мою думку, відмінності орнаментації на кераміці, так само як різні домішки до тіста можуть бути поясненні двома гіпотезами:

  • Міграція постійної житлової мобільності соціальних груп в Дніпро-Донецькому регіоні.
  • Обміну за межами Дніпро-Донецького регіону між різними соціальними групами, що маютьрізну практику гончарного виробництва.

Найбільш розповсюдженим у першому періоді орнаментом був гребінцевий штамп. Але у другому періоді найпоширенішим орнаментом стає накольчатий орнамент, і разом з цим майже зникає орнамент з прокреслених ліній.

Якщо гребінцевий штамп був «винайдений» на території середньої течії Дніпра чи був впливом трьох хвиль міграції соціальних груп – носіїв кераміки стилю Кардіум (Cardium), а у другому періоді інший вплив на регіон від груп носіїв стилю кераміки з під трикутним накольчатим орнаментом, то ми можемо припустити, що орнамент з прокреслених ліній може бути локальним винаходом всередині Буго-Дністровського керамічного стилю під час раннього Неоліту.

Залишається питання: чи є комбінація різних типів орнаментації результатом обміну між культурно різними групами та/або фазами адаптації та інтеграції для новоприбулих членів групи? В обох випадках, що це може розповісти нам про мобільність, культурний обмін соціальних груп в неоліті в Середньому Придніпров’ї.

Ключові слова: Могильники Маріупольського типу, кераміка, Середнє Придніпров’я, міграції, культурний обмін

Мова: англійська

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ

УДК: 903.23(477.6)”634”