Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                           ISBN 966-95597-1-5

Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999
Сто років черняхівській культурі. Збірник наукових статей. К., 1999
Хронологические индикаторы финала черняховской культуры: 1. Толстостенные кубки со шлифованной и пластической орнаментацией: конические и с выделенной ножкой (Eggers 236-238, Sträume VI-IX), 48-86

Игорь ГАВРИТУХИН

РЕЗЮМЕ
Проблема фіналу черняхівської культури нині вирішується не однозначно. Деякі дослідники вважають поразку Германаріха від гунів її фактичним кінцем (Bierbrauer 1980; 1994; Шаров 1992). Інші, хоч і мають на увазі існування цієї культури спочатку гуннського часу - близько кінця IV ст., відносять нижню межу її фінального етапу до догунської доби. Ця позиція розгорнуто представлена роботах О.А. Гей та І.А. Бажана, але схожі оцінки (перш за все з обережності, враховуючи невирішеність багатьох проблем) висловлювали й інші автори.

Форми організації майстерень, які працювали на варварів – предмет особливого дослідження. Зазначу лише, що поширення судин близької форми та орнаментації на віддалених територіях (від Скандинавії до Причорномор'я), як і подібний напрямок змін моди на форму і характер орнаментації скляного посуду, свідчить не лише про далекі зв'язки низки варварських культур, а й про взаємопов'язаність працюючих них, навряд чи численних, склоробських майстерень. Саме це дає можливість розглядати типи та серії скляного посуду як незалежне та важливе джерело синхронізації хронологічних колонок культур, досить віддалених територіально.

Мова: російська

PDF PDF

Цитування:
Гавритухин, И.О. 1999. Хронологические индикаторы финала черняховской культуры: 1. Толстостенные кубки со шлифованной и пластической орнаментацией: конические и с выделенной ножкой (Eggers 236-238, Sträume VI-IX). B: Левада, М.Е. (ред.). Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К.: Бібліотека VITA ANTIQUA, с. 48-86.