Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                           ISBN 966-95597-1-5

Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999
Сто років черняхівській культурі. Збірник наукових статей. К., 1999
К вопросу об ориентации погребённых на могильниках черняховской культуры (по материалам антропологии), 126-134

Татьяна РУДИЧ

РЕЗЮМЕ
Останнім часом у процесі антропологічних та археологічних досліджень Черняхівської культури в науковий обіг запроваджено новий фактичний матеріал, що дозволяє переосмислити традиційні уявлення про антропологічний склад населення цієї культури. А розширення фактологічної бази антропологічної науки для хронологічно ранніх періодів дозволяє звернутися до деяких дискусійних питань, що потребують комплексного підходу під час вирішення.

У цій статті проводиться аналіз можливого взаємозв'язку антропологічного типу похованих з обрядом поховання на матеріалах Черняхівських могильників. Таке поєднання обумовлено тим, що похоронний обряд належить до найбільш стійких етнографічних ознак. Зміни в похоронному ритуалі можуть свідчити або про міграції інших племінних угруповань на цю територію, або про дуже сильний культурний вплив. Антропологічний тип взагалі досить мало змінюється у часі, тому краніологічні дослідження чітко фіксують домішки сторонніх елементів. Поява нового антропологічного комплексу, зазвичай, говорить про домішки нового населення, оскільки цей комплекс поширюється при переселенні людей, або в результаті шлюбних контактів.

Мова: російська

PDF PDF

Цитування:
Рудич, Т.А. 1999. К вопросу об ориентации погребённых на могильниках черняховской культуры (по материалам антропологии). B: Левада, М.Е. (ред.). Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К.: Бібліотека VITA ANTIQUA, с. 126-134.