Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                           ISBN 966-95597-1-5

Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999
Сто років черняхівській культурі. Збірник наукових статей. К., 1999
Черняховская культура и Крым, 231-241

Игорь ПИОРО

РЕЗЮМЕ
Поширення в Криму пам'яток та окремих знахідок середини ІІІ – середини V ст. з певними ознаками Черняхівської культури неодноразово привертало увагу дослідників і, як правило, розглядалося у зв'язку із спробами реконструкцій складних етичних процесів, що відбувалися у Північному Причорномор'ї у зазначений період.

Відсутність розвиненого товарного виробництва, що неодноразово аргументувалося дослідниками, мабуть, свідчить, що поширення виробів майстрів відбувалося разом із людьми, які розселялися, а чи не внаслідок широкої торгівлі.

Запропонована в науці концепція поширення назви «готи» на ім'я всіх народів, що входили в союз, дозволяє, на нашу (думку, простежити основні напрямки розселення так званих «готів» на півострові: 1. Херсонеська округа (радгосп «Севастопольський» - Чорноріченський - « Цукрова Головка») - найближча округа Мангупа - Дорі-Дорос; 2. Озерне III - Скалісте; , які протікали в гірській Тавриці в пізньоримський період та раннє середньовіччя.

Мова: російська

PDF PDF

Цитування:
Пиоро, И.С. 1999. Черняховская культура и Крым. B: Левада, М.Е. (ред.). Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К.: Бібліотека VITA ANTIQUA, с. 231-241.