Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, №1. 1999

logos

Кардинальні зміни суспільного життя в України порушили традиційні системи організації та фінансування наукових досліджень. Виникла необхідність створення нових структур, які б могли частково заповнити цю прогалину.
З цією метою за ініціативою історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, групи співробітників Інституту археології НАН України та деяких громадських організацій в листопаді 1997 року було створено об’єднання громадян «Товариство Археології та Антропології». Однією з перших акцій діяльності товариства стало видання запропонованої збірки наукових праць.  Авторський колектив збірки, головним чином, склався з дослідників, які вже багато років працюють в науці і мають достатню кількість попередніх публікацій. До збірки також увійшли наукові роботи молодих вчених, які тільки-но починають свій науковий шлях.
Видання збірки «Vita Antiqua» «Товариство Археології та Антропології» розраховує зробити щорічним. Ми плануємо не обмежувати тематику збірки жорсткими рамками. Будь яка тема з археології та антропології, може бути опублікована в наступних збірках товариства.

Читати:анонс журналу VA1999

Завантажити повну версію:journalva1999

Праці авторів:

01. С.Н. РЫЖОВ НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАБОТКИ КАМНЯ на МУСТЬЕРСКОЙ СТОЯНКЕ МАЛЫЙ РАКОВЕЦ IV в ЗАКАРПАТЬЕ, 3-16.

Більше...
The article provides the technical-typological analysis of stone tools and departures of stone production of the mousterian complex of Malyj Rakovets IV. The reconstruction of paleoproduction involves a detailed technological flakes analysis. The researching process was divided at three stages: 1. the flakes are divided into «real» and «doubtful»; 2. the technical- morphological description of «real» flakes; 3. reconstruction of stage editing sequences on the basis of technological analysis of flakes and technical-typological descriptions of the core.

02. В.Н. СТЕПАНЧУК СРЕДНИЙ ПАЛЕОЛИТ КРЫМА. ИНДУСТРИЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЮРМСКОГО ВРЕМЕНИ: МНОГООБРАЗИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ, 17-28.

03. M.И. ГЛАДКИХ ДРЕВНЕЙШАЯ АРХИТЕКТУРА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА, 29-34.

04. Н.РИНДЮК. H.СКАКУН НОВЫЕ НАХОДКИ АНТРОПОМОРФНОЙ ПЛАСТИКИ в БОЛГРАД-АЛДЕНЬ II, 35-40.

05. В. ПІОРО НОВІ ЗНАХІДКИ АНТРОПОМОРФНИХ СТЕЛ та КРОМЛЕХІВ в КУРГАНАХ ЯМНОЇ КУЛЬТУРИ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ, 41-44.

06. ІО.М. МАЛЄЄВ. В.КОНОПЛЯ БАГАТОШАРОВЕ ПОСЕЛЕННЯ БЛИЩАНКА НА р. СЕРЕТ, 45-58.

07. Л.Г. САМОЙЛЕHКО КУРГАН ЕПОХИ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ БІЛЯ с.ЗАТИШНЕ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 59-62.

08. Б. АНТОНЕНКО ГЛИНЯНІ СТАТУЕТКИ З КАТАКОМБНОГО ПОХОВАННЯ, 63-64.

09. C.М. ЗЕЛЕНКО РАБОТЫ ПОДВОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени ТАРАСА ШЕВЧЕНКО на ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА в 1991-1995гг., 65-70.

10. C. СОРОКОПУД. А.ФПЛППЕІ1КО О ПОДВОДНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗВЕДКАХ в АКВАТОРИИ СЕВАСТОПОЛЯ в 1993-1994 гг., 71-74.

11. І.ПІОРО ГОТИ В ГІРСЬКОМУ КРИМУ, 75-80.

12. О. КОМАР САРМАТИ ПОРОССЯ ТА «ПІВДЕННА» ГІПОТЕЗА ПОХОДЖЕННЯ РУСІ, 81-88.

13. Ф.А. АНДРОЩУК К ДАТИРОВКЕ СКАНДИНАВСКИХ ФИБУЛ ТИПА PETERSEN-51, 89-94.

14. Р.М. ОСАДЧИЙ, О.ФІЛЮК ПОСЕЛЕННЯ ВЕЛИКОКНЯЖОЇ ДОБИ XI - XIII ст. БІЛЯ с. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА на КИЇВЩИНІ, 95-98.

15. E.А. ЛИНЁВА ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ, 99-106.

16. Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО ДОМУЗЕЙНІ ФОРМИ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, 107.