Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 13, 2021, Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі.
Кременеобробний комплекс четвертого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення

Остап Цвіркун¹, Павло Шидловський², Дудник Діана³, Чимирис Маргарита4

¹ Національний музей історії України
ORCID: 0000-0002-3265-2471

²,4 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
² ORCID: 0000-0001-6771-812X

4ORCID: 0000-0002-4177-5246

³Інститут археології НАН України
ORCID: 0000-0003-0855-3219

DOI:10.37098/VA-2021-13-55-86
https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-55-86

АБСТРАКТ:
Стаття присвячена публікації окремого археологічного об’єкта, який було виявлено під час розкопок четвертого житла Межиріцької стоянки у 2018-2020 роках – кременеобробної майстерні Точок 1. Подається типолого-статистичний та технологічний аналіз крем’яних виробів на тлі загальної статистики крем’яного набору четвертого господарсько-побутового комплексу. Аналіз поширення знахідок разом з стратиграфічними спостереженнями дозволяють стверджувати як мінімум два рівні проживання в житлі. Планіграфічні особливості дослідженої в житлі траншеї з Точком 1 демонструють функціональну спеціалізацію різних ділянок внутрішнього простору та знаходять певні аналогії в інших об’єктах межиріцької індустрії епігравету.

Ключові слова: Епігравет, пізній палеоліт, господарсько-побутовий комплекс, точок, технологія кремнеобробки.

Мова: українська/англійська

PDF PDF

Цитування:

Цвіркун, О., Шидловських, П., Дудник, Д., Чимирис, М. 2021. Кременеобробний комплекс четвертого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення. VITA ANTIQUA, 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі, с. 55-86.

Література:

Адамс, Б. 1994. Трасологический анализ кремневых изделий со стоянки Межирич (раскопки 1993 года). Приложение 1. В: Корниец, Н.Л. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 17-18.

Адамс, Б. 1995. Трасологический анализ кремневых изделий стоянки Межирич из раскопок 1994 г. Приложение 4. В: Корниец, Н.Л. Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114, с. 53-57.

Адовасио, Дж., Ленз, Б. 1996. Микростратиграфия ямы 4 и жилища 4. Приложение 2. В: Корниец, Н.Л., Сунцов, В.Ю., Соффер, О. Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1995 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1995/96, с. 43-47.

Адовасио, Дж., Соффер, О., Карр, К., Педлер, К., Диркмаат, Д., Педлер, Д., Роуз, М., Томас, Д., Байе, Р. 1993. Анализ микроскопических остатков со стоянки Межирич. Приложение 5. В: Корниец, Н.Л. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 30-34.

Гаврилов, К.Н. 1993. Кремень (находки из раскопа 1992 г.). Приложение 2. В: Корниец, Н.Л. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 23-24.

Гладких, М.І. 1971. Крем’яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межиріч. Археологія, 3, с. 58-63.

Гладких, М.И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников. В: Праслов, Н.Д. (ред.). Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. Л.: Наука, с. 137-143.

Гладких, М.І. 1989. Соціально-економічна інтерпретація пізньопалеолітичних жител та поселень. Археологія, 4, с. 17-26.

Гладких, М.І. 1991. Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України). Київ: НМК ВО.

Гладких, М.И. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита. VITA ANTIQUA, 1, с. 29-33. http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/004VA01-gladkikh.pdf

Гладких, М.И. 2001. Кремневый инвентарь межиричского позднепалеолитического поселения, VITA ANTIQUA, 3-4, с. 15-21. http://vitaantiqua.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2.pdf

Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1977. Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1976 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, №1976/121.

Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1979. Отчет о раскопках Межиричского позднепалеолитического поселения в 1978 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1978/106.

Гладких, М.І., Корнієць, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межирічі. Вісник АН УРСР, 9, с. 50-54.

Гладких, М.И., Корниец, Н.Л. 1982. Отчет о работе позднепалеотической стоянке Межирич в 1979-1981 гг. К.:
Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1979-81/143.

Дудник, Д.В. 2017. Етапи дослідження Межиріцької стоянки. VITAANTIQUA, 9, с. 69-80. doi:10.37098/VA-2017-9-69-80

Карр, К. 1995. Технологический анализ кремневых изделий из раскопок стоянки Межирич 1994 г. Приложение 5. В: Корниец, Н.Л. Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114, с. 58-66.

Карр, К.В., Педлер, К.Л., Адовасио, Дж.М. 1994. Технологический анализ каменной индустрии Межиричской позднепалеолитической стоянки. В: Корниец, Н.Л. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 27-30.

Корниец, Н.Л. 1993. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181.

Корниец, Н.Л. 1994. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129.

Корниец, Н.Л. 1995. Отчет о работе позднепалеолитической стоянки Межирич в 1994 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1994/114.
Корниец, Н.Л. 2000. Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1999 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1999/3.

Корниец, Н.Л., Гладких, М.И., Величко, А.А., Антонова, В.Г., Грибченко, Ю.Н., Зеликсон, Е.М., Куренкова, Е.И., Халчева, Т.А., Чепалыга, А.Л. 1981. Межирич. В: Величко, А.А. (ред.). Археология и палеогеография позднего палеолита Русской равнины. М.: Наука, с. 106-119.

Корнієць, Н.Л., Нужний, Д.Ю. 2003. Звіт про розкопки верхньопалеолітичної стоянки Межиріч у 2002 р. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 2002/189.

Корниец, Н.Л., Сунцов, В.Ю. 1999. Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1998 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1998/51.

Корниец, Н.Л., Сунцов, Ю.В., Соффер, О. 1996. Отчет о раскопках позднепалеолитической стоянки Межирич в 1995 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1995/96.

Лозовский, В.М., Лозовская, О.В. 2010. Технологический анализ пластинчатых сколов стоянки Межиричи — жилища 1, 2, 3. В: Давудов, О.М. (ред.) Исследования первобытной археологии Евразии. Махачкала: Издательство «Наука ДНЦ», с. 240-247.

Нужний, Д.Ю. 2002. Верхньопалеолітичні пам’ятки типу Межиріч та їх місце серед епіграветтських комплексів Середнього Дніпра. Кам’яна доба України, 1, с. 57-81.

Нужний, Д.Ю. 2014. Крем’яний комплекс другого житла верхньопалеолітичного поселення Межиріч. В: Ступак, Д.В., Хлопачев, Г.А. (ред.). Епіграветські пам’ятки середнього Подніпров’я. Археологический Альманах, 31, с. 69-80.

Нужний, Д.Ю. 2015. Верхній палеоліт Західної та Північної України (техніко-типологічна, варіабельність та періодизація). К.: ФОП Філюк О., 478 с.

Нужний, Д.Ю., Корнієць, Н.Л., Пеан, С. 2004. Звіт про розкопки верхньопалеолітичних поселень Бармаки та Межиріч у 2003 році. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 2003/132.

Нужний, Д.Ю., Корнієць, Н.Л., Пеан, Ст., Шидловський, П.С., Езердз, П. 2006. Звіт про розкопки верхньопалеолітичного поселення Межиріч у 2006 році. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 2006/65.

Нужний, Д.Ю., Шидловський, П.С. 2009. Індустріальна варіабельність господарських об’єктів першого житла Межиріцького верхньопалеолітичного поселення. В: Чабай, В.П. (ред.). Актуальные проблемы первобытной археологии Восточной Европы. Археологический Альманах, 20, с. 203-218. doi:10.5281/zenodo.1191313

Нужный, Д.Ю., Шидловский, П.С. 2011. Первое жилище верхнепалеолитического поселения: индустриальная вариабельность содержимого хозяйственных объектов. В: Гаврилов, К.Н. (ред.). Палеолит и Мезолит Восточной Европы. М.: Институт археологии РАН, Таус, с. 321-342, doi:10.5281/zenodo.1193696

Пидопличко, И.Г. 1969. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. К.: Наукова думка.

Пидопличко, И.Г. 1976. Межиричские жилища из костей мамонта. К.: Наукова думка.

Самойленко, Л.Г. Шидловський, П.С. 2016. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 4(131), с. 62-69. doi:10.5281/zenodo.1206223

Снидер, Дж. 1994. Реставрационная работа на стоянке Межирич. Приложение 6. В: Корниец, Н.Л. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1993 г. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1993/129, с. 40-43.

Соффер, О. 1993. Возраст стоянки по данным радиоуглеродного анализа (С 14). Приложение 3. В: Корниец, Н.Л. Отчет о работе на позднепалеолитической стоянке Межирич в 1992 году. К.: Науковий архів ІА НАН України, ф. 64, 1992/181, с. 25-27.

Станко, В.Н. (ред.). 1997. Давня історія України: в 3-х томах. Голова ред. кол. П.П. Толочко. К.: Наукова думка. Том 1: Первісне суспільство, 560 с.

Чабай, В.П., Ступак, Д.В., Весельський, А.П., Дудник, Д.В. 2020. Культурно-хронологічна варіабельність епігравету Середнього Подніпров’я. Археологія, 2, с. 5-31. doi:10.15407/archaeologyua2020.02.005

Шидловський, П.С. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на мамонтів. Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, 8, c. 567-581. doi:10.5281/zenodo.1188708

Шидловський, П.С. 2020. Мисливці на мамонтів басейну Дніпра. К.: ВПЦ Київський університет, 140 с. doi:10.5281/zenodo.5515482

Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимирис, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого межиріцького житла. В: Болтрик, Ю.В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2018, с. 244-247. doi:10.5281/zenodo.3751600

Шидловський, П., Пеан, С., Езартс, П., Цвіркун, О., Чимирис, М., Мамчур, Б. 2020. Сучасні дослідження Межиріцької стоянки. В: Болтрик, Ю.В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2019, с. 353-357. doi:10.5281/zenodo.5376415

Haesaerts, P., Péan, S., Valladas, H., Damblon, F., Nuzhnyi, D. 2015. Contribution à la stratigraphie du site paléolithique de Mezhyrich (Ukraine), L’anthropologie, 119(4) (Septembre-Octobre 2015), p. 364-393.
doi:10.1016/j.anthro.2015.07.002

Komar, M.S., Kornietz, N.L., Nuzhnyi, D.Yu., Péan, S. 2003. Mezhirich Upper Paleolithic Site: the reconstruction of environmental conditions of the Late Pleistocene and human adaptation in the Middle Dnieper basin (Northern Ukraine). Кам’яна доба України, 4, с. 262-277.

Lozovski, V.M., Lozovskaya, O.V. 2014. Analyse du débitage laminaire du site de Mezhyrich : habitations no 1, 2 et 3. L’Anthropologie, Vol. 118(5) (Novembre–Décembre 2014), p. 495-503. doi:10.1016/j.anthro.2014.10.009

Nuzhnyi, D. 2008. The epigravettian variability of the middle Dnieper river basin. В: Кулаковська, Л.В. (ред.). Дослідження
первісної археології в Україні. К.: Корвін Пресс, с. 96-134.

Nuzhnyi, D.Yu. and Shydlovskyi, P.S. 2015. Variabilité de l’industrie lithique entre les structures de l’habitation n° 1 de
Mezhyrich, site du Paléolithique supérieur d’Ukraine. L’Anthropologie, 119, №4 (Septembre-Octobre 2015), p. 394-416.
doi:10.1016/j.anthro.2015.07.003

Shydlovskyi, P., Péan, S., Crépin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and
lab research to education. Quaternary Perspectives, 25 (2), p. 18-19. doi:10.5281/zenodo.2631382

Shydlovskyi, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. VITA ANTIQUA, 11, p. 92-115. doi:10.37098/VA-2019-11-92-115

Soffer, O., Adovasio, J.M., Kornietz, N.L., Velichko, A.A., Gribchenko, Yu.N., Brett, R.L., Suntsov, V.Yu. 1997. Cultural stratigraphy at Mezhirich, an Upper Paleolithic site in Ukraine with multiple occupations. Antiquity, Vol. 71, Issue 271, p. 48-62. doi:10.1017/S0003598X00084532