Перейти до контенту

VITA ANTIQUA                                                                          ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень
VITA ANTIQUA 14, 2023, КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ВІЙНА : ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ

Анастасія Дяченко¹
Група моніторингу археологічних ландшафтів — презентація діяльності та перші результати роботи
¹ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
¹ ORCID: https://orcid.org/0009-0003-2449-0286

DOI: 10.37098/VA-2023-14-252-267
https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-252-267

АБСТРАКТ

В умовах ведення активних воєнних дій на території України науковці та активісти звернули увагу на те, що великих збитків та руйнації зазнає археологічна спадщина України. Археологічні об’єкти після руйнації не підлягають відновленню, інформація, яка в них міститься, зникає назавжди. Привернення уваги суспільства до питань охорони та збереження археологічної спадщини стало одним з фокусів діяльності Групи моніторингу археологічних ландшафтів. Учасники Групи активно поширюють інформацію щодо стану культурних памʼяток в Україні під час війни та беруть участь в українських та міжнародних заходах, спрямованих на висвітлення питань збереження археологічної спадщини в Україні. Зокрема, було проведено науково-практичний семінар, на якому виступали представники різних освітніх і наукових інституцій. Символічним стало те, що семінар було перервано російськими обстрілами. Велика увага приділялась моніторингу археологічних об’єктів та їх музеєфікації. На жаль, ще в довоєнний період археологічна спадщина перебувала у кризовому стані, що проявляється у відсутності документації на окремі пам’ятки та алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. У ході роботи Група акцентує увагу на актуальних проблемах сучасного стану археологічних досліджень в Україні та співпрацює з науковцями у цій сфері на національному та міжнародному рівнях.Ключові слова: археологічна спадщина, воєнні дії, моніторинг, музеєфікація, науково-практичний семінар

Мова: Українська

PDF PDF

Цитування:

Дяченко, А. 2023. Група моніторингу археологічних ландшафтів — презентація діяльності та перші результати роботи. VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна : виклики і рішення.

Джерела:

Буйських, А.В., Івакін, В.Г., Шидловський, П.С., Зоценко, І.В. 2023. Пам’ятки археології під час війни: польовий досвід та юридичний аспект (на прикладі робітМАЕ у м. Києві та Київській області у 2022 р.). VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна: виклики ірішення, с. 36-59. https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-36-59 .

Іванова, О., Шидловський, П. 2023. Захистити минуле — щоб зберегти майбутнє (замість передмови). VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна: виклики ірішення, с. 10-22. https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-10-22 .

Казанцева, Л.В., Писаревська, Н.В., Самойленко, Л.Г. 2023. Університетські музеї і війна в Україні. VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна: виклики і рішення, с. 72-92.https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-72-92 .

Науменко, О.О., Радієвська, Т.М. 2023. Повернутися знебуття: загадкова історія колекції кам’яних артефактівстоянки Іскорость із розкопок В. Хвойки. VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна : виклики і рішення, с. 122-139. https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-122-139 .

Шидловський, П.С., Корнієнко, М.В., Івакін, В.Г. (ред.). 2022. Науково-практичний семінар «Охорона та збереженняархеологічної спадщини України» (23 листопада 2022 р., Київ, Україна): Тези доповідей. К.: Центр консерваціїпредметів археології, https://doi.org/10.5281/zenodo.7424472 .

Ivakin, V.H., Shydlovskyi, P.S. 2022. Ukrainian archaeological heritage under threat of Russian aggression: problems and prospects. In: RESQUE Annual General Meeting Conference (17 September 2022), The British Archaeological Trust: 12-15, https://doi.org/10.5281/zenodo.8311770 .

Ivanova, O.A. 2023. Balkan and Ukrainian experience of protection and preservation cultural heritage during military operations. VITA ANTIQUA, 14. Culture Heritage and the War: challenges and solutions, 110-121. https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-110-121 .

Kuijt, I., Donaruma, W. (2023). Maybe Cannons Will Rumble: Behind the Camera (8:16 min). Behind the camera, filming of Maybe Cannons Will Rumble focusing on the destruction and preservation of Ukrainian culture, heritage and history, https://vimeo.com/817748843 .

Shydlovskyi, P., Telizhenko, S., Ivakin, V. 2022. Archaeological Heritage as a Target during War. The European Archaeologist, 74, Autumn 2022: 36-41,https://doi.org/10.5281/zenodo.7492858 .

Shydlovskyi, P., Telizhenko, S., Ivakin, V. 2023. Archaeological Monitoring in War-Torn Ukraine, The Historic Environment: Policy & Practice, https://doi.org/10.1080/17567505.2023.2209835 .