Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Амфорна тара Києво-Подолу XII - початку XIII ст. (прикладом одного розкопу), 165-197

Зоценко В.М.

Резюме
Цінність цих досліджень полягає у з'ясуванні динаміки життя продовж XII століття від виникнення даного києвоподільського осередку до його зникнення на мапі історичної топографії домонгольського Києва. Розглянутий тут матеріал проливає світло й на широкі контакти населення Києва XII ст. на обширах поміж Чорним та Балтійським морями, у яких Середня Наддніпрянщина виступала незаперечним транзитним центром візантійського імпорту на Північний Захід Європи, включно до Скандинавської напіввіспи. Найбільш вірогідним спільником Києва у цьому транзиті, з погляду на статистику знахідок амфорної тари, виступали міста давньоруського Понімання, через яке пролягали основні для Середньої Наддніпрянщини шляхи у Надбалтійський регіон й, взагалі, на європейський Захід.

Мова: українська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Зоценко, В.М. 2001. Амфорна тара Києво-Подолу XII - початку XIII ст. (прикладом одного розкопу). B: Паршина, О.О. (ред.). Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 165-197. (Бібліотека VITA ANTIQUA).