Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Діалог двох археологів 1963-2020: наукова дипломатія (Ян Гурба – Валентина Корпусова), 66-77

Корпусова В.М.
Інститут археології НАН України

DOI: 10.37098/VA-2019-11-66-77
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-66-77
UDK:[902:394.92](477+439)

РЕЗЮМЕ

Розглядається науковий діалог 1963-2020 рр. у листуванні археологів Яна Гурби (Польща) і Валентини Корпусової (Україна), який виник завдяки міжнародній освітній програмі з обміну між Київським державним університетом ім. Т.Г. Шевченка та Університетом Марії Кюрі-Склодовської в Любліні. Темою діалогу є студії українських вчених Л.М. Славина, І.Г. Шовкопляса, В.П. Петрова у джерельній базі польській археології.

Ключові слова: археологія, освітні програми з обміну, Україна, Польща, листування, кафедра археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Корпусова, В.М. 2019. Діалог двох археологів 1963-2020: наукова дипломатія (Ян Гурба – Валентина Корпусова). VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 66-77.

Джерела:
Бер, В. 1945. Історичні коріння української нації. Час. (Фюрт), №8, с. 8-9.
Бер, В. 1946. Археологічна конференція в Авгсбурзі. Час. (Фюрт), ч. 5 (19), с. 4.
Гурба, Я.С. 2007. Професор Л.М. Славін у польській археології. Археологія, №1, с. 51-52.
Корпусова, В.М. 2008 (Упорядник, автор вступу, та приміток). Віктор Петров (Домонтович) у документах та спогадах сучасників. Українська біографістика, Вип. 4. с. 306-339.
Корпусова, В.М. 1996. Л.М. Славин – директор Института археологии Украины. Мир Ольвии. Київ, с. 24-31.
Корпусова, В.М. 2001. В.П. Петров як історіософ. Музейні читання. Матеріали наукової конференції, грудень 2000 р., м. Київ. с. 6-12.
Корпусова, В.М. 2002a, Об одной особенности христианского погребального обряда средне векового населения Восточного Крыма. Сугдея, Сурож, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции (16-22 сентября 2002 г.). Киев-Судак: Национальный заповедник «София Киевская», с. 132-137.
Корпусова, В.М. 2002б. В. Петров (Домонтович): етногенетика як свобода самовиявлення. Слово і Час, № 10 (502), c. 17-25.
Корпусова, В.М. 2007. Лазар Мойсейович Славін – директор Інституту археології Академії наук України. Археологія, №1, с. 31-39.
Корпусова, В.М. 2008. Із останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): «Він був людиною покликання, а не визнання». Українська біографістика, Вип. 4, с. 340-365.
Корпусова, В.М. 2016. Іван Гаврилович Шовкопляс – людина покликання. Українська біографістика, Вип. 13, с. 81-92.
Петров, В. 2013. Розвідки. В 3 т. Упоряд., автор передмови та приміток В. Брюховецький. Київ: Темпора, 1703 с.
Gurba, J. 2004. «Archeologiczne Listy» na 70-lecie Instytutu Archeologii NAN Ukrainy 1934-2004. Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, red. Jerzy Libera і Anna Zakościelna, R. 21, Nr 1(60).
Gurba, J. 2005. Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej (próba uzupełnień). Annales Universitatis Mariae Curie – Sklodowskiej, Lublin-Polonia, Vol. LX, s. 257-264.
Gurba, J. 2008. Profesor Јazar M. Slawin w Polskiej archeologii. Archeologia Polski, t. LIII:, z. 1, s. 145-147.
Hensel, W. 1974. L’ethnogenesologie. Slavia Antiqua, t. ХХІ, s. 1-4.
Korpusowa, W. 1998. Pamieci Marii Wiazmitiny – ukrainskiego badacza Sarmatow I Scytow. Archeologia Polski Środkowowschodniej. ІІІ – Lublin – Chelm – Zamość, s. 310-312.
Lepecki, M.B. 1936. W blaskach wojny (wydanie II). Lwow – Warszawa.

Зовнішні рецензії: ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ