Перейти до контенту

Щорічний альманах присвячено проблемам охорони та збереження культурної спадщини під час жорстокої агресії російської федерації на Україну. У виданні робиться фокус на питаннях руйнації історичного середовища та археологічних об’єктів зокрема. Проводяться широкі аналогії з збереженням пам’яток культури під час попередніх конфліктів – у часи Другої світової війни та конфлікту на Балканах. Статті присвячено питанням руйнації археологічних пам’яток та функціонування університетських музеїв під час російської навали, ...продовжувати читання "Культурна спадщина та війна : виклики і рішення. VITA ANTIQUA, 14. K.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2023"

Безымянный

Збірку наукових праць присвячено вісімдесятиріччю проф. Михайла Івановича Гладких, відомого українського археолога, історика первісності, викладача та вченого світового рівня. Проблематика збірки пов’язана з сферою наукових розробок ювіляра – взаємодії людини та середовища в первісну добу. Статті присвячені сучасним дослідженням та інтерпретаціям житлового простору в первісних культурах Європи, як системі адаптації людини до змінних природних умов. Запропонована збірка буде корисною для всіх ...продовжувати читання "Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі (VITA ANTIQUA 13). К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2021"

Безымянный

Збірка наукових праць присвячена сучасним дослідженням питань взаємодії природного середовища та первісного населення Східної Європи. Особливу увагу приділено вивченню впливу різких змін клімату в ранньому голоцені на матеріальну культуру та господарство неолітичних і субнеолітичних спільнот. Розглядаються природні чинники суспільних змін у добу первісності. Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться первісною історією, археологією та ...продовжувати читання "The Climate Impact on East European Neolithic Societies. – Vita Antiqua №12. Collection of scientific works. – Kyiv: Center for Paleoethnological Research"

2

Безымянный

Збірка наукових праць присвячена 75-ій річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки увійшли матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти. Запропоновані праці були оприлюднені на конференції «Археологія та музеєзнавство в системі освіти і науки та, що відбувалась ...продовжувати читання "Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти (VITA ANTIQUA 11). К.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2019, 220 с."

Безымянный

Збірка наукових праць присвячена сучасним дослідженням питань розвитку та взаємодії первісних спільнот на території голоценової Європи. Хронологічно збірка охоплює заключні фази кам’яної доби та початку доби ранніх металів. Особлива увага приділена процесу неолітизації та взаємодії різних суспільств Південної та Східної Європи.

...продовжувати читання "Первісні спільноти Південної та Східної Європи. – VITA ANTIQUA, №10. Збірка наукових статей. – К.: 2018."

COVER-VAЗбірка наукових праць присвячена сучасним дослідженням питань взаємодії оточуючо- го середовища та первісних суспільств на території Європи і сучасним дослідженням в галузі ландшафтної археології. Представлені матеріали, що демонструють міждисциплінарний підхід у дослідженні пам’яток первісності. ...продовжувати читання "ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: первісна археологія Східної Європи. – VITA ANTIQUA, №9. Збірка наукових статей. – К.: 2017."

cover

Збірка присвячена 60-літтю Р.В. Терпиловського, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України.Статті охоплюють широке коло проблем від історіографії археології до музеєзнавства. Основне ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №7-8. 2009"

titl

Збірка присвячена пам’яті М.М. Бондаря, доктора історичних наук, професора, з 1971 до 1987 р. - завідувача кафедри археології га музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До збірки включено статті як провідних фахівців, так і молодих  ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №5-6. 2003"

1-3Збірник присвячено 60-річчю професора, доктора історичних наук, завідуючого кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, палеолітознавця Гладких Махайла Івановича. До збірника включено статті провідних фахівців у галузі палеоліту і первісного суспільства України. ...продовжувати читання "VITA ANTIQIA, №3-4. 2001"