Перейти до контенту

Культурна спадщина та війна : виклики і рішення. VITA ANTIQUA, 14. K.: Центр палеоетнологічних досліджень, 2023

Щорічний альманах присвячено проблемам охорони та збереження культурної спадщини під час жорстокої агресії російської федерації на Україну. У виданні робиться фокус на питаннях руйнації історичного середовища та археологічних об’єктів зокрема. Проводяться широкі аналогії з збереженням пам’яток культури під час попередніх конфліктів – у часи Другої світової війни та конфлікту на Балканах. Статті присвячено питанням руйнації археологічних пам’яток та функціонування університетських музеїв під час російської навали, долі археологічних колекцій та пам’яток в часи воєн у Європі. В окремому розділі розглядаються актуальні питання антропології та археології.

Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто є небайдужим до збереження вітчизняної культурної спадщини та спеціалістам у галузі вивчення та збереження пам’яток – пам’яткоохоронцям, археологам, історикам-краєзнавцям, музейним працівникам, пам’яткознавцям, студентам вищих навчальних закладів.

Редактори та упорядники збірника

Шидловський Павло, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Іванова Олександра, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2023-14

https://doi.org/10.37098/VA-2023-14

Про збірник

ЗМІСТ

Іванова О.А., Шидловський П.С. Захистити минуле - щоб зберегти майбутнє (замість передмови)

РОЗДІЛ І. Культурна спадщина в часи воєнних конфліктів

Теліженко С.А. Війна в Україні: нові виклики для археології

Буйських А.В., Івакін В.Г., Шидловський П.С., Зоценко І.В. Пам’ятки археології під час війни: польовий досвід та юридичний аспект (на прикладі робіт МАЕ у м. Києві та Київській області у 2022 р.)

Клюшниченко О. В. Виклики війни для музеїв України

Казанцева Л.В., Писаревська Н.В., Самойленко Л.Г. Університетські музеї і війна в Україні

Іванисько С.І. Становище музеїв України в період російсько-української війни (за матеріалами медіа-ресурсів)

Іванова О.А. Балканський та український досвід охорони та збереження культурної спадщини під час військових дій

Науменко О.О., Радієвська Т.М. Повернутися з небуття: загадкова історія колекції кам’яних артефактів стоянки Іскорость із розкопок В. Хвойки

Третяк К.О. Стилістично-естетична трансформація історичної забудови Києва внаслідок руйнувань під час Другої світової війни

РОЗДІЛ ІІ. Актуальні проблеми археології та антропології

Кармаза А.В. Морфологія руки ранніх гомінід в контексті знаряддєвої діяльності

Гадзало Р.Р. Основні концепції походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону на прикладі дослідження археологічних комплексів культури Боян

Волинський Т., Ковальчук О. Риба в господарстві давньогрецьких колоній (600 р. до н. е. – 300 р. н. е.) у Північному Причорномор’ї – нові штрихи до старого портрета

Готун І.А., Гаврилюк Б.С. Предмети мілітарного й подвійного призначення на середньовічному поселенні Лісники-Безодня

Дяченко А. Міжнародний семінар по охороні та збереженню культурної спадщини (Київ)