Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 12 (2020)                                                      ISSN 2522-9419 (online), ISSN 2519-4542 (print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 12, 2020, Climate Impact on East European Neolithic Societies.

Materials of the session ‘The Climate Impact on European Neolithic Societies During the 8.2-ky BP Events Near River Basins and Lakes’. #Networking, 26th Virtual Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (August 24-30, 2020)

Міжнародний освітній проект «Природа і суспільство в первісній Європі», 91-105

Павло Шидловський1, Марта Арзарелло2, Сара Ґаршес3
Альберт Хафнер4, Марі-Елен Монсель5, Стефан Пеан6
Марта Полтович-Бобак7, Івона Собковяк-Табака8, Віталій Усик9

1Київський університет імені Тараса Шевченка (Україна) ORCID: 0000-0001-6771-812X
2University of Ferrara (Італія) ORCID: 0000–0003–3379–1112
3Polytechnic Institute of Tomar; Geosciences Centre University of Coimbra; Instituto Terra e Memória (Португалія) ORCID: 0000–0003–0822–5012
4Director of Institute of Archaeological Sciences, University of Bern, Bern (Швейцарія) ORCID: 0000–0003–2159–8569
5National Museum of Natural History (Франція) ORCID: 0000–0001–6203–786X
6National Museum of Natural History (Франція)
7University of Rzeszów (Польща) ORCID: 0000–0003–1973–4971
8Adam Mickiewicz University in Poznań (Польща) ORCID: 0000–0001–5913–1177
9Музей археології НАН Українни, Інститут археології НАН України ORCID: 0000-0002-2671-3485

DOI:10.37098/VA-2020-12-91-105
http://doi.org/10.37098/VA-2020-12-91-105

Абстракт: 
Стресова ситуація, викликана пандемією, стала потужним чинником для впровадження нових методів та форм навчання. Не виключенням стала і сфера археологічної освіти. Минулого року викладачі та студенти змогли повною мірою відчути як переваги, так і негативні сторони дистанційної освіти в галузі археології та музеєзнавства. Створення онлайнових курсів з археології та преісторії має свою специфіку, яка проявляється в складності передачі інформації про об’єкти та предмети дистанційними засобами.
Сучасні археологічні та палеоекологічні дослідження дозволяють розробляти моделі взаємодії природного середовища та людського суспільства для різних хронологічних періодів. Розробка таких моделей наразі є актуальною, з огляду на необхідність розуміння процесів посиленого антропогенного та техногенного тиску на навколишнє середовище в сучасному світі. Внаслідок значного розширення наукових знань про ранні етапи розвитку людської культури, постає необхідність включення цих даних до курсів закладів вищої освіти з використанням наукового досвіду та новітніх досягнень європейських науковців в галузі преісторії та палеоекології.

PDF PDF

Цитування:

Shydlovskyi, P., Arzarello, M., Garcês, S., Hafner, A., Moncel, M-H., Péan, S., Połtowicz-Bobak, M., Sobkowiak-Tabaka, I., Usik, V. 2020. International educational project “Nature and Society in Prehistoric Europe”. VITA ANTIQUA 12. Climate Impact on East European Neolithic Societies, p. 91-105.

Література:

Arzarello, Marta (2021). The first European peopling: migration routes and behavior, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/the-first-european-peopling-migration-routes-and-behaviour/

Garcês, Sara (2021). Crossing bridges, from Mesolithic to new horizons: identifying changes in the Tagus rock art tradition, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/crossing-bridges-from-mesolithic-to-new-horizons-identifying-changes-in-the-tagus-rock-art-tradition/

Hafner, Albert (2021). Tracing human mobility and migration in the Holocene, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/02/02/title-tracing-human-mobility-and-migration-in-the-holocene/

Moncel, Marie-Hélène (2021). Strategies of Neanderthal occupations from the MIS 5 to 3 at the Abri du Maras (South-East France), http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/strategies-of-neanderthal-occupations-from-the-mis-5-to-3-at-the-abri-du-maras-south-west-france/

Péan, Stéphane (2021). Zooarchaeological methods: reconstitute relationships between Palaeolithic humans and other mammals, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/zooarchaeological-methods-reconstitute-relationships-between-palaeolithic-humans-and-other-mammals/

Połtowicz-Bobak, Marta (2021). On the contact of two worlds: eastern borders of the Magdalenian complex, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/on-the-contact-of-two-worlds-eastern-borders-of-the-magdalenian-complex/

Shydlovskyi, Pavlo (2021). Mammoth hunters of Dnieper basin. Human-environmental interaction in the end of the last glaciation, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/mammoth-hunters-of-dnieper-basin-human-environmental-interaction-in-the-end-of-the-last-glaciation/

Sobkowiak-Tabaka, Iwona (2021). Living on the edge. Late Palaeolithic communities on the North European Plain, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/01/29/living-on-the-edge-late-palaeolithic-communities-on-the-north-european-plain/

Usik, Vitalii (2021). Multilayer Palaeolithic Korolevo site (Transcarpathia, Ukraine): Through Time, Cultural Traditions and Technologies, http://vovkcenter.org.ua/en/2021/04/30/multilayer-palaeolithic-korolevo-site-transcarpathia-ukraine-through-time-cultural-traditions-and-technologies/