Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Средневековые граффити и клейма из раскопок цитадели Херсонеса, 93-103

Дюженко Т.В.

Резюме:
У процесі господарської діяльності люди часто для зручності залишали позначки на тарі, посуді: власники позначали свою власність на предметах побуту іменами, ініціалами та іншими знаками. Написи, що дійшли до археологів та істориків - графіті - стають свого роду письмовими джерелами і заслуговують на особливу увагу. Їх вивчення може дати цінну інформацію про економічні зв'язки, торгівлю та побут стародавніх херсонеситів. Дослідження написів на кераміці дозволяє отримати відомості про ономастику, етнічний склад населення Херсона. Дуже важливий матеріал графіті дають для вивчення історії писемності, тому що еволюція буквених накреслень безсумнівно знялася і в цих, часом недбалих, зроблених на швидку руку, написах і позначках.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Дюженко, Т.В. 2001. Средневековые граффити и клейма из раскопок цитадели Херсонеса. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 93-103. (Бібліотека VITA ANTIQUA).