Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Амфори нижньодніпровських городищ IV ст. до н.е., 18-25

Каряка О.В.

Резюме
В результаті аналізу амфорних матеріалів з поселень кінця V-IV ст. до н.е. Нижнього Подніпров’я можна з впевненістю сказати, що протягом даного періоду на вказану територію масово надходили товари в амфорній керамічній тарі з Фасосу, Менди, Пепарету та Гераклеї Понтійської. Менш інтенсивні стосунки простежуються з Хіосом, Синопою та Аканфом. Розглядаючи географію розповсюдження різних категорій керамічної тари в Нижньому Подніпров’ї, відносну одноманітність її якісного складу, очевидним стає висновок про переважну спрямованість економічних стосунків цих поселень на торгівлю з центрами північно-егейського виробничого регіону. Певне виключення в цьому становлять лише матеріали городища Лиса Гора, кількісне переважання на якому фрагментів гераклейського виробництва говорить про існування другого шляху торгівельних стосунків від Герак- леї Понтійської через Боспор та Кремни. Існування цих двох шляхів відбиває зіткнення на даній території економічних інтересів північноегейських та південнопонтійських центрів виробництва.

Мова: українська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Каряка, О.В. 2001. Амфори нижньодніпровських городищ IV ст. до н.е. B: Паршина, О.О. (ред.). Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 18-25. (Бібліотека VITA ANTIQUA).