Перейти до контенту

VITA ANTIQUA ISSN: 2522-9419 (Online), ISSN: 2519-4542 (Print)

VITA ANTIQUA 9, 2017, ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: Первісна археологія Східної Європи, 139-143
Реконструкція палеокліматичних умов життя давнього населення на стоянці біля с. Кам’янка Харківської області
Сніжко І.А
¹-Український державний університет залізничного транспорту, Харків

DOI:10.37098/VA-2017-9-139-143
https://doi.org/10.37098/VA-2017-9-139-143

АБСТРАКТ

Важливою складовою комплексного дослідження пізньопалеолітичних пам’яток є реконструкція природного середовища існування давнього населення. З цією метою давно і успішно використовується метод палінологічного аналізу, який дає можливість скласти місцеву стратиграфічну схему відкладів та реконструювати рослинність і клімат археологічного об’єкту. Пізньопалеолітична стоянка біля с.  Кам’янка Ізюмського району Харківської області досліджується з 2005 року. Розкопана площа становить 146 м2, колекція крем’яних артефактів налічує понад 7,5 тис. предметів. Культурний шар розтягнутий по вертикалі, визначається за рівнем розповсюдження знахідок, не має специфічного забарвлення. Окрім крем’яних артефактів включає дрібні фрагменти вохри, вугілля та кісток тварин. Планіграфічна структура демонструє скупчення, що відповідають робочим місцям з обробки кременю. Набір знарядь характерний для стоянок-майстерень, розташованих поблизу виходів крем’яної сировини. Методом мікростратиграфії встановлено, що рівень залягання культурних решток пов’язаний з жовтувато-палевим лесовидним суглинком, що відноситься до верхньопричорноморського підгоризонту. Для проведення палінологічних досліджень було взято 8 зразків, з яких два походять із культурного шару. Склад спорово-пилкових спектрів цих зразків свідчить, що під час функціонування пам’ятки досліджувана територія знаходилася в межах степової зони із субперигляціальним кліматом, який був значно холоднішим та сухішим за сучасний. Рослинний покрив був розрідженим, біднішим і більш одноманітним за складом. Стоянка давньої людини розташована в річковій долині в безпосередньому оточенні деревної та різнотравно-злакової трав’янистої рослинності.

Ключові слова: палеоклімат, пізній палеоліт, стоянка поблизу с. Кам’янка, первісна археологія, крем’яний комплекс

Мова: українська

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ

УДК: [903:504.54](477.54)”632”