Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                           ISBN 966-95597-1-5

Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999
Сто років черняхівській культурі. Збірник наукових статей. К., 1999
О времени появления черняховского населения на территории Днепровского Левобережья, 26-38

Андрей ОБЛОМСКИЙ

РЕЗЮМЕ
Щодо початкової дати появи Черняхівських пам'яток на території Дніпровського Лівобережжя існують три точки зору. О.Л. Гороховський, виходячи з концепції зародження цієї культури, що розділяється практично всіма дослідниками, на територіях, що лежать на захід від Дніпра, висловив думку, що Черняхівські пам'ятники на Дніпровському Лівобережжі з'являються лише в другій фазі розвитку культури, причому найраніші комплекси локалізуються поблизу Дніпра (Горохів. 45). О.М. Некрасова вважає за можливе виділити більш ранню хвилю Черняхівської міграції, яку вона датує другою половиною III ст. У цей період на територію Лівобережжя проникають вихідці з Прикарпаття (носія культури пам'яток типу Черепин – Куропатники – Дем'янов), які сприяють поширенню Черняхівських традицій серед місцевого населення. Характерними комплексами цього етапу є споруди на поселеннях Рідний Край-3, Боромля-2 та Букрейка-2 з фібулами групи VII О. Альмгрена, горизонт знахідок, пов'язаний з танаїською амфорою на поселенні Бесідівка, трупоспалення в аналогічній амфорі на могильнику Новоселів.

Черняхівські племена, мабуть, освоюють територію Дніпровського Лівобережжя не суцільно, а окремими осередками. Підтвердженням цього є той факт, що ранні Черняхівські пам'ятники басейну Сіверського Дінця (Головино-1 і Хохлово-2) знаходяться набагато на схід від деяких синхронних ним київських, наприклад, Боромлі-2. Ці осередки, очевидно, згодом стають базами Черняхівської колонізації великих просторів Дніпровського лісостепового Лівобережжя та вододілу Дніпра та Дону.

Мова: російська

PDF PDF

Цитування:
Обломский, А.М. 1999. О времени появления черняховского населения на территории Днепровского Левобережья. B: Левада, М.Е. (ред.). Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К.: Бібліотека VITA ANTIQUA, с. 26-38.