Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 13, 2021, Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі.
Нові дані стосовно кременеобробного виробництва східнотрипільських племен Буго-Дніпровського межиріччя

Євген Пічкур
Інститут археології НАН України
ORCID: 0000-0002-5087-5548

DOI:10.37098/VA-2021-13-113-128
https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-113-128

АБСТРАКТ
В роботі публікуються невідомі раніше виробничі комплекси з різних поселень т.зв. «східнотрипільської» культури. До аналогій залучені матеріали ряду споріднених та синхронних пам’яток Кукутень-Трипілля в Буго-Дніпровському межиріччі. На основі проведеного типологічного та порівняльного аналізу, автор спробував ви- ділити характерні риси кременеобробної галузі східнотрипільської культури вказаного регіону.

Ключові слова: східнотрипільська культура, Кукутень-Трипілля, виробництво, обробка кременю, Буго-Дніпровське межиріччя.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:

Пічкур, Є. 2021. Нові дані стосовно кременеобробного виробництва східнотрипільських племен Буго-Дніпровського межиріччя. VITA ANTIQUA, 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі, с. 113-128.

Література:

Бурдо, Н.Б. 2021. Східнотрипільська і західнотрипільська культури: міф чи реальність? Археологія і давня історія України, 2 (39), с. 350-359.

Бурдо, Н.Б., Відейко, М.Ю. 1997. Розкопки трипільського поселення Ігнатенкова Гора біля с. Григорівка на Дніпрі. Археологічні відкриття в Україні 1993 року, с. 23-26.

Відейко, М.Ю. 2005. Трипільське поселення Ігнатенкова Гора біля с. Григорівка. Кам’яна доба України, Вип. 7, с. 186-200.

Овчинников, Е.В. 2012. Дослідження на трипільському поселенні Владиславчик. В: Отрощенко, В.В. (ред.). Земледельцы и скотоводы древней Европы. Киев; Санкт-Петербург, с. 115-123.

Овчинников, Е.В. 2014. Трипільська культура Канівського Подніпров’я (етапи ВІІ—СІ). К.: Видавець Олег Філюк.

Овчинников, Е.В., Лежух, І.П. 2005. Звіт про дослідження на трипільському поселенні Владиславчик 2005 року. НА ІА НАНУ, ф.64, № 2005/281.

Овчинников, Е.В., Пічкур, Є.В. 2003. Дослідження на трипільському поселенні Пекарі ІІ. Археологічні відкриття в Україні 2001-2002 рр., с. 207-212.

Овчинников, Е.В., Шидловський, П.С., Шостик, О.І., Пічкур, Є.В. 2005. Дослідження трипільських пам’яток на Канівщині. Археологічні дослідження в Україні 2003-2004 рр., с. 32-42.

Петрунь, В.Ф. 2004. Використання мінеральної сировини населенням трипільської культури. В: Відейко, М.Ю. (ред.). Енциклопедія трипільської цивілізації. Київ: Укрполіграфмедіа, 1, с. 199-218.

Пічкур, Є.В. 2005. Опис виробів з кременю, знайдених на трипільському поселенні Владиславчик. В: Овчинников

Е.В., Лежух І.П. 2005. Звіт про дослідження на трипільському поселенні Владиславчик 2005 року. НА ІА НАНУ, ф.64, № 2005/281, Дод. 3, с. 41-42.

Пичкур, Е.В. 2017. Индикаторы «импортов» в трипольской культуре (по материалам «кладов» кремневых пластин). Vita Antiqua, 9, с. 206-222. doi:10.37098/VA-2017-9-206-221

Пічкур, Є.В. 2019. Складові кременевої індустрії кукутень-трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю. Археологія і давня історія України, 3 (32), с. 37-49. doi:10.37445/adiu.2019.03.03

Пічкур, Є.В. 2019a. Порівняльний аналіз кременевих комплексів трипільських поселень Володимирівка та Андріївка. В: Терпиловський, Р.В. (гол. ред.). Тези доповідей міжнародної наукової конференції «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЙНА СПРАВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства», 24-25 жовтня 2019, Київ, Україна. К., б/в.

Пічкур, Є.В., Шидловський, П.С. 2003. Комплекс кременеобробки на поселенні Пекарі ІІ. В: Корвін-Піотровський, О.Г. та ін. (ред). Трипільські поселення-гіганти (Матеріали міжнародної наукової конференції). Київ: Корвін-Пресс, с. 121-129.

Рудь В.С. 2016. Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик. Археологія, 2016, №3, с. 65-75.

Хофманн, Р., Шатіло, Л.О., Пічкур, Є.В. 2019. Нові розвідки на трипільських поселеннях Буго-Дніпровського межиріччя: колекція крем’яних знахідок. Vita Antiqua, 11, с. 144-158. doi:10.37098/VA-2019-11-144-158

Цвек, О.В. 2005. До питання виділення виробничих культів у населення трипільської спільноти. Кам’яна доба України, 7, с. 160-167.

Цвек, О.В. 2006. Поселення східно-трипільської культури (короткий нарис). К.: ВВД ВАТ «КП ОТІ».

Цвек, Е.В. 2012. К вопросу об индустрии кремня у населения трипольской общности. Strаtum plus, 2, с. 211-225.

Цвек, Е.В., Рассамакин, Ю.Я. 2002. Поселение восточнотрипольской культуры Мирополье и проблема относительной хронологии памятников типа Средний Стог 2. Stratum plus 2001-2002, №2, с. 218-245.

Черныш, Е.К. 1951. Трипольские орудия труда с поселения у с. Владимировки. КСИИМК, Вып. XL, с. 85-95.

Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A.G. (eds.). The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline. Oxford: Oxbow Books, p. 169-182.

Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypillian community. Vita Antiqua, 10, p. 105-118. doi:10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117