Перейти до контенту
VITA ANTIQUA,     ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)

Центр палеоетнологічних досліджень
VITA ANTIQUA 9, 2017, HUMAN & LANDSCAPE: Prehistoric Archaeology of Eastern Europe, 16-37
Археологія альпійського простору. Дослідження передгір’їв, долинних систем та високогірних ландшафтів Альп
Альберт Хафнер, Мірко Брюннер, Джуліан Лаабс¹
¹-відділ первісної археології Інституту археологічних наук, Університет м. Берн, Швейцарія

DOI:10.37098/VA-2017-9-16-37
https://doi.org/10.37098/VA-2017-9-16-37

АБСТРАКТ

В даній статті наводяться приклади ландшафтних археологічних досліджень в альпійському регіональному контексті. Як навколо, так і в самих Європейських Альпах ландшафти відзначаються великою різноманітністю. Найбільш істотні ландшафтні відмінності спостерігаються на висотах, що мають відмітки від 400 до 3000 і більше метрів над рівнем моря. Основними топографічними ознаками регіону являються горбисті альпійські передгір’я, широкі внутрішні долини, що заходять далеко в самі Альпи та високогірні зони, які починаються вище лінії деревної рослинності. В статті наводяться приклади, що тематично охоплюють пам’ятки від озерних та болотяних поселень на палях у передгірних районах, поховань та поселень у внутрішньоальпійських височинах та річкових терасах до короткочасних таборів та пам’яток на високогірних перевалах. Археологічні свідчення вказують, що поселенська активність починає спостерігатись в усіх регіонах від початку 5-го тисячоліття до н.е. Палеоекологічні дані з передгірних територій можуть віддалити цю межу навіть до середини 6-го тисячоліття до н.е. Автори допускають високий ступінь мобільності між цими регіонами. Якщо озерні та болотяні поселення добре відомі та докладно вивчені вченими, дослідження альпійських високогірних пам’яток почалось тільки два десятиліття тому. Альпи та оточуючі передгірські ландшафти являються яскравим полем для археологічних досліджень, особливо при вивченні ранньоземлеробських культур. Незважаючи на те, що постійні дослідження дають можливість кращого розуміння процесів проникнення перших аграрних суспільств з передальпійських низин в високогірні зони, ми все ще далекі від остаточного розуміння загальної картини. Довготривала еволюція поселенської діяльності, що відбувалась у передгірних районах та у частині внутрішньо альпійських долин перетворила незаймані ландшафти у міські простори з одного боку, з маленькими внутрішньо-альпійськими долинами та високогірними районами, де поширились стійкі форми землекористування з іншого, що відобразилось на характері культурного ландшафту Альп.

Ключові слова: ландшафтна археологія, альпійський простір, неолітичний, бронзовий вік

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ

УДК: [902:504.54](234.3)