Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Византийские амфорные клейма ХІ в. с монограммой имени Константин, 147-152

Булгаков В.В.

Резюме:
Серед візантійських амфорних клейм X-XI ст., корпус знахідок яких до теперішнього часу становлять понад сто двадцять екземплярів, тавра з монограмою імені Костянтин відрізняються найбільшою різноманітністю. Відбитки цього виду добре відомі за археологічними матеріалами Східної, Південно-Східної та Південної Європи. Примітна їх надзвичайно широка для цієї категорії матеріалу поширеність - за середнього показника повторюваності 1,6 для кількості знахідок X-XI ст., число фрагментів, зазначених монограмою дорівнює 20-ти, тобто, більш ніж у десять разів перевищує цей показник. Дуже нестандартним моментом у вивченні цієї групи є наявність не тільки великої кількості відбитків, але також і бронзового штампу для таврування амфор.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Булгаков, В.В. 2001. Византийские амфорные клейма ХІ в. с монограммой имени Константин. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 147-152. (Бібліотека VITA ANTIQUA).