Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
О происхождении двух групп средневековых клейменных амфор, 130-146

Волков И.В.

Резюме:
Амфори – це рідкісний вид виробів, призначення якого та загальні закономірності поширення вже давно встановлені археологами, переважно античниками. 1. Амфора призначалася для перевезення вина (у значно меншій мірі - олії) морським транспортом. 2. Масове виробництво амфор тому з'являється у районах товарного виноробства (чи виробництва олії). 3. Виробництво цієї тари майже завжди було під контролем держави. 4. Вторинне використання амфор (для зберігання та черпання води та інших рідин) у галузях споживання імпортного вина було нетривалим. Відхилення від цих правил були настільки нечисленними, і з ними пов'язано настільки малу кількість знахідок, що за загального аналізу всім цим можна знехтувати.

Предмет цієї статті - це вироби одного виду, амфори, що частково пом'якшує похибки технологічного аналізу, т.к. відмінності способів формування та підготовки глини в межах однієї групи та одного виду не могли бути дуже значними.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Волков, И.В. 2001. О происхождении двух групп средневековых клейменных амфор. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 130-146. (Бібліотека VITA ANTIQUA).