Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Средневековые амфорные клейма из раскопок крепости Алустон, 123-129

Тесленко И.Б.

Резюме:
Серед великої кількості уламків і цілих форм торгової тари, що походять з розкопок середньовічних міст і поселень, зразки з відбитками штампів зустрічаються досить рідко. Початок регулярного таврування середньовічних амфор відносять до X ст. та пов'язують із зростанням ремісничого виробництва, удосконаленням системи його організації у центрах Візантійської імперії.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Тесленко, И.Б. 2001. Средневековые амфорные клейма из раскопок крепости Алустон. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 123-129. (Бібліотека VITA ANTIQUA).