Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001

К вопросу о хронологии некоторых типов византийских амфор Юго-Восточного Крыма, 118-122

Майко В.В.

Резюме:
Наслідком загибелі у другій чверті X ст. праболгарських міст та поселень салтово-маяцької культури Таврики, з'явилося припинення добре налагодженого місцевого виробництва амфор, що мало товарний характер. Печі з виробництва причорноморських амфор та амфор причорноморського типу, які зустрінуті далеко за межами Криму, досить добре вивчені на півострові. До сьогодні, за винятком окремих фрагментів, невідомі археологічні комплекси Таврики середини-другої половини X ст., де були б присутні вказані причорноморські амфори. Найімовірніше, місцеве широкомасштабне виробництво праболгарами, носіями салтівської культури Криму, амфорної тари більше не відроджувалося. На зміну цим амфорам приходять нові типи судин, що виникли у Візантії в першій половині X ст.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Майко, В.В. 2001. К вопросу о хронологии некоторых типов византийских амфор Юго-Восточного Крыма. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 118-122. (Бібліотека VITA ANTIQUA).