Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Гончарные центры Таврики VIII – X вв., 52-81

Паршина Е.А., Тесленко И.Б., Зеленко С.М.

Резюме
Локалізація центрів виробництва кераміки, вивчення технологій виготовлення та асортименту продукції мають незаперечне значення для атрибуції та систематизації масового керамічного матеріалу різних археологічних пам'яток.

Вивчення транспортної тари - амфор, що є індикатором торгових механізмів, тривалий час залишатиметься у центрі уваги археологів. До розряду основних проблем, пов'язаних з дослідженням цієї категорії кераміки входять: локалізація центрів виробництва амфор та вивчення чітко датованих закритих комплексів, що містять їх продукцію. Не менш актуальне всебічне дослідження самих гончарних центрів, що включає розкопки великих площ, застосування магнітометрії, використання природно - наукових методів аналізу формувальних мас. Такий підхід дозволить отримати максимальну кількість інформації про планування керамічних майстерень, час і етапи їх функціонування, особливості технологічних процесів, обсяги та асортимент продукції, а також ареал її поширення. Численні керамічні виробничі комплекси Таврики дають багатий матеріал для подальших перспективних досліджень у цьому напрямі.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Паршина, Е.А., Тесленко, И.Б., Зеленко, С.М. 2001. Гончарные центры Таврики VIII – X вв. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 52-81. (Бібліотека VITA ANTIQUA).