Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Об одном редком типе средиземноморских амфор І в. н.э из Калос-Лимена, 43-45

Уженцев В.Б.

Резюме
Протягом усього свого існування Калос Лімен – Прекрасна Гавань був одним із найбільших населених пунктів на узбережжі Західного Криму. Після включення містечка до складу Кримської Скіфії у другій половині ІІ ст. до н.е. він став основним військово-політичним центром пізніх скіфів у Північно-Західній частині Таврики. Наявність зручної гавані та вигідне розташування створили всі умови для перетворення Прекрасного Порту на найважливіший торговий пункт, з якого, починаючи з II ст. до н.е. і аж до початку II ст. н.е. углиб півострова надходили різні товари. Специфікою цього городища і обумовлена масова зустрічальність при розкопках різноманітної амфорної тари, що домінує над іншими групами археологічного матеріалу. Публікації одного з типів амфор, вкрай рідкісного для пам'ятників Північного Причорномор'я, присвячена запропонована робота.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Уженцев, В.Б. 2001. Об одном редком типе средиземноморских амфор І в. н.э из Калос-Лимена. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 43-45. (Бібліотека VITA ANTIQUA).