Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Находки древнегреческих амфор в скифских курганах Днепропетровщины, 26-42

Пиоро В.И., Самойленко Л.Г.

Резюме
Амфорна тара є важливим артефактом щодо економічних зв'язків і торгових шляхів біля Північного Причорномор'я. Особливий інтерес у дослідників завжди викликали скіфо-античні торговельні відносини. Тому увага дослідників до античної амфорної тарі не згасає вже протягом багатьох десятиліть і має велику бібліографію. Джерелознавча база збільшується не тільки за рахунок нових археологічних досліджень, але й завдяки введенню в науковий обіг заново атрибутованих та уточнених даних. Поява в останні роки низки робіт узагальнюючого характеру, присвячених проблемам типології, хронології та періодизації античної керамічної тари, дозволяють уточнювати і деталізувати дані "залишки тризни" або "фрагменти амфор", що ховаються за безликими характеристиками.

Підбиваючи підсумки публікації скіфських курганів зі знахідками давньогрецьких амфор із розкопок Київського університету, хочеться сподіватися, що вони доповнять існуючий банк даних і як кожен новий факт залучать певний інтерес фахівців, допоможуть уточнити напрям і характер торговельних зв'язків.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Пиоро, В.И., Самойленко, Л.Г. 2001. Находки древнегреческих амфор в скифских курганах Днепропетровщины. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 26-42. (Бібліотека VITA ANTIQUA).